Olet täällä

18.12.2018 - 10:16
Nähtävillä 18.12.2018 lähtien Lausunto pidetään nähtävillä arviointiohjelman kanssa arviointimenettelyn päättymiseen asti eli siihen saakka kun Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on antanut perustellun päätöksen arviointiselostuksesta.