Olet täällä

Asiakasmaksut

ASIAKASMAKSUT POSION TERVEYSKESKUKSESSA

VUOSIMAKSU / TERVEYSKESKUSMAKSU     41,70 € / kalenterivuosi

KÄYNTIMAKSU / KERTAMAKSU                       20,90 € / käynti (maksu peritään kahdelta ensimmäiseltä kerralta kalenterivuoden aikana)

PÄIVYSTYSMAKSU / KÄYNTIMAKSU              28,70 € / käynti (lauantai ja sunnuntai)

22.00-8.00 välisenä aikana LKS:ssa käynti maksaa    41,70 €

Peruuttamaton vastaanottokäynti; asiakkaalta peritään 51,40 € sakkomaksuna

ERIKOISLÄÄKÄRILLÄ  käynti maksaa 41,70 € / käynti

- röntgenlääkäri

- kardiologi

- neurologi

- gynekologi

 

LAUSUNNOT / TODISTUSMAKSUT

Ajokorttia varten  61,80 €

B-, C-, E- ja V-todistukset 51,40 €

 

Fysioterapiamaksu 11,50 €

 

HOITOPÄIVÄMAKSU  49,50 € / vrk

HOITOPÄIVÄMAKSU MAKSUKATON TÄYTYTTYÄ 22,80 € / vrk

 

Em. maksuja ei peritä alle 18-vuotiailta lukuun ottamatta ajokorttitodistusmaksua

 

Terveydenhuollon maksukatto

Kunnallisen terveydenhuollon asiakasmaksuissa on kalenterivuosittainen maksukatto.

Vuonna 2016 maksukatto on 691 euroa.

Alle 18-vuotiaiden käyttämistä palveluista perityt maksut lasketaan yhteen hänen huoltajansa maksujen kanssa. Kun maksukatto ylittyy, palvelut ovat maksuttomia kaikille niille henkilöille, jotka ovat yhdessä kerryttäneet maksukattoa.

 

Maksukattoon lasketaan mukaan

- terveyskeskuksen avosairaanhoidon lääkäripalvelujen maksut

- fysioterapiamaksut

- sarjahoidon maksut

- sairaalan poliklinikkamaksut

- päiväkirurgian maksut

- lyhytaikaisen laitoshoidon maksut terveydenhuollon ja sosiaalihuollon laitoksissa

- yö- ja päivähoidon maksut

- kuntoutushoidon maksut

 

Maksukattoon ei lasketa mukaan maksuja

- hammashoidosta

- sairaankuljetuksesta

- lääkärintodistuksista

- yksityislääkärin lähetteellä tehdyistä laboratorio- ja kuvantamistutkimuksista

 

Maksukaton täytyttyä

- asiakas saa avohoidon palvelut pääsääntöisesti maksutta.

- lyhytaikaisesta laitoshoidosta peritään enintään 22,80 euron hoitopäivämaksu

 

Miten on toimittava kun maksukatto täyttyy?

- Terveyspalvelujen käyttäjän on itse seurattava maksukaton täyttymistä.

- Maksetut maksut merkitään terveyskeskuksesta saatavaan seurantakorttiin.

- Alkuperäiset maksukuitit on kuitenkin säilytettävä, ja ne on esitettävä tarvittaessa.

- Todistuksen maksukaton täyttymisestä antaa terveyskeskus tai muu julkinen terveydenhuolto.