Olet täällä

Esityslistat, pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

Kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen ja lautakuntien kokouksien pöytäkirjat, esityslistat ja viranhaltijapäätökset.

Pöytäkirjat ja esityslistat 1.1.2017 lukien

Vanhemmat pöytäkirjat alla olevista linkeistä:

Kunnanvaltuusto
Kunnanhallitus
Hyvinvointilautakunta
Toimintaympäristölautakunta

Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat 1.6.2017 alkaen

Kuntalain 140 §:n mukaan kunnan viranhaltijoiden päätösten on oltava nähtävänä julkisessa tietoverkossa 1.6.2017 alkaen.

Viranhaltijapäätökset julkaistaan päätöksentekopäivää seuraavana työpäivänä.

Päätösasiakirjoista on poistettu tiedot ja liitteet, joita ei saa julkaista internetissä. Pois jätetään salassa pidettävät tiedot tai tiedot, joiden julkaiseminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei teknisistä syistä ole saatu sähköiseen muotoon. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun päätös on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Päätökset pidetään nähtävänä ja ovat luettavissa kunnan verkkosivuilla niin kauan, kuin niihin voi hakea muutosta.

Päätökset ovat kokonaisuudessaan nähtävinä muutoksenhaku- ja oikaisuvaatimusohjeineen niiden toimialueiden yksiköissä, joissa päätöksentekijä työskentelee. 

Osallistuminen Oulun yliopistollisen abi-päivään 1.11.2017
peruskoulun ja lukion rehtorin päätös 11.10.2017 § 139
(poistetaan verkosta 15.11.2017)

Soudunsaaren Erän tilavaraus 4.11.2017
peruskoulun ja lukion rehtorin päätös 23.10.2017 § 141
(poistetaan verkosta 21.11.2017)

Luokanopettajan määräaikaisen viran täyttäminen
peruskoulun ja lukion rehtorin päätös 25.10.2017 § 143
(poistetaan verkosta 21.11.2017)

Koulutusanomus
peruskoulun ja lukion rehtorin päätös 27.10.2017 § 145
(poistetaan verkosta 28.11.2017)

Tila-anomus: Suomi100 itsenäisyyspäiväjuhlan järjestämiseksi 6.12.2017
peruskoulun ja lukion rehtorin päätös 30.10.2017 § 147
(poistetaan verkosta 28.11.2017)

Heli Peltolan ja Tuula Pyhtisen koulutusanomus 7.-8.12.2017
peruskoulun ja lukion rehtorin päätös 6.11.2017 § 149
(poistetaan verkosta 5.12.2017)

Taitaja-kisaan osallistuminen Kuusamossa 9.11.2017
peruskoulun ja lukion rehtorin päätös 6.11.2017 § 150
(poistetaan verkosta 5.12.2017)

Koulutuksen/perehdytyksen hankinta edunvalvontaan
vs. hallintojohtajan päätös 6.11.2017 § 18
(poistetaan verkosta 5.12.2017)

Työergonomiaa tukevien kalusteiden hankinta
vs. hallintojohtajan päätös 7.11.2017 § 19
(poistetaan verkosta 7.12.2017)

Opettajien TVA-erän jako lukuvuodelle 2017-2018
kunnanjohtajan päätös 7.11.2017 § 11
(poistetaan verkosta 7.12.2017)

Osuuspankin puurojuhla: tilavaraus 12.12.2017
peruskoulun ja lukion rehtori
(poistetaan verkosta 7.12.2017)

Koulutusanomus 17,-19.11.2017 kädentaitomessuille
peruskoulun ja lukion rehtorin päätös
(poistetaan verkosta 11.12.2017)

Ostotarjous puista
Toimintaympäristöpalveluiden palvelujohtajan päätös 13.11.2017 § 47
(poistetaan verkosta 12.12.2017)