Olet täällä

Esityslistat, pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

Kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen ja lautakuntien kokouksien pöytäkirjat, esityslistat ja viranhaltijapäätökset.

Pöytäkirjat ja esityslistat 1.1.2017 lukien

Vanhemmat pöytäkirjat alla olevista linkeistä:

Kunnanvaltuusto
Kunnanhallitus
Hyvinvointilautakunta
Toimintaympäristölautakunta

Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat 1.6.2017 alkaen

Kuntalain 140 §:n mukaan kunnan viranhaltijoiden päätösten on oltava nähtävänä julkisessa tietoverkossa 1.6.2017 alkaen.

Viranhaltijapäätökset julkaistaan päätöksentekopäivää seuraavana työpäivänä.

Päätösasiakirjoista on poistettu tiedot ja liitteet, joita ei saa julkaista internetissä. Pois jätetään salassa pidettävät tiedot tai tiedot, joiden julkaiseminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei teknisistä syistä ole saatu sähköiseen muotoon. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun päätös on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Päätökset pidetään nähtävänä ja ovat luettavissa kunnan verkkosivuilla niin kauan, kuin niihin voi hakea muutosta.

Päätökset ovat kokonaisuudessaan nähtävinä muutoksenhaku- ja oikaisuvaatimusohjeineen niiden toimialueiden yksiköissä, joissa päätöksentekijä työskentelee. 

Sosiaalityöntekijän viran täyttö
Hyvinvointipalvelujen palvelujohtajan päätös 15.12.2017 § 7
(poistetaan verkosta 18.1.2018)

Irtisanoutuminen opinto-ohjaajan virasta
Hyvinvointipalvelujen palvelujohtajan päätös 15.12.2017 § 8
(poistetaan verkosta 18.1.2018)

Lukion ala-aulan oleskelutilan kalusteiden hankkiminen
peruskoulun ja lukion rehtorin päätös 19.12.2017 § 169
(poistetetaan verkosta 18.1.2018)

Posion peruskoulun ja lukion kopiokoneiden uusiminen
peruskoulun ja lukion rehtorin päätös 19.12.2017 § 171
(poistetaan verkosta 18.1.2018)

Puhelimien hankinta
peruskoulun ja lukion rehtorin päätös 21.12.2017 § 172
(poistetaan verkosta 18.1.2018)

Ostotarjous Aholan koulun tiskipöydistä
Toimintaympäristöpalveluiden palvelujohtajan päätös 21.12.2017 § 52
(poistetaan verkosta 18.1.2018)

Posion kennelkerhon lupahakemus koirien ryhmänäyttelyä varten 4.5.2018 klo 15.15 alkaen – 5.5.2018
Toimintaympäristöpalveluiden palvelujohtajan päätös 21.12.2017 § 53
(poistetaan verkosta 18.1.2018)

Oppilaskunnan välituntiliikuntavälinehankinta
peruskoulun ja lukion rehtorin päätös 18.12.2017 § 168
(poistetaan verkosta 18.1.2018)

Posion Pyrinnön tila-anomus 30.12.2017
peruskoulun ja lukion rehtorin päätös 22.12.2017 § 174
(poistetaan verkosta 24.1.2018)

Koulujen johtoryhmän Chromebookiien hankkiminen
peruskoulun ja lukion rehtorin päätös 22.12.2017 § 175
(poistetaan verkosta 24.1.2018)

Nuorten työpajan osa-aikaisen työ- ja yksilövalmentajan  määräaikaisen tehtävän täyttö
kunnanjohtajan päätös 3.1.2018 § 1
(poistetaan verkosta 30.1.2018)

Paineilmakompressorin hankinta työpajalle
hallintojohtajan päätös 4.1.2018 § 1
(poistetaan verkosta 30.1.2018)

Lukion ensimmäisen vuosikurssin (vsk 2017) opintomatka Lontooseen 12.1.-15.1.2018
peruskoulun ja lukion rehtorin päätös 10.1.2018 § 4
(poistetaan verkosta 6.2.2018)

Palveluyksikkö Kanervan pesukoneen ja kuivausrummun hankinta
toimintaympäristöpalveluiden palvelujohtajan päätös 12.1.2018 § 1
(poistetaan verkosta 6.2.2018)

Osaava-Koillismaan koulutuspäivän kuljetus
peruskoulun ja lukion rehtorin päätös 15.1.2017 § 7
(poistetaan verkosta 13.2.2018)

Yritysneuvontatuen hankinta Rovaniemen Kehitys Oy:ltä
hallintojohtajan päätös 16.1.2017 § 3
(poistetaan verkosta 13.2.2018)