Olet täällä

Esityslistat, pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

Kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen ja lautakuntien kokouksien pöytäkirjat, esityslistat ja viranhaltijapäätökset.

Pöytäkirjat ja esityslistat 1.1.2017 lukien

Vanhemmat pöytäkirjat alla olevista linkeistä:

Kunnanvaltuusto
Kunnanhallitus
Hyvinvointilautakunta
Toimintaympäristölautakunta

Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat 1.6.2017 alkaen

Kuntalain 140 §:n mukaan kunnan viranhaltijoiden päätösten on oltava nähtävänä julkisessa tietoverkossa 1.6.2017 alkaen.

Viranhaltijapäätökset julkaistaan päätöksentekopäivää seuraavana työpäivänä.

Päätösasiakirjoista on poistettu tiedot ja liitteet, joita ei saa julkaista internetissä. Pois jätetään salassa pidettävät tiedot tai tiedot, joiden julkaiseminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei teknisistä syistä ole saatu sähköiseen muotoon. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun päätös on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Päätökset pidetään nähtävänä ja ovat luettavissa kunnan verkkosivuilla niin kauan, kuin niihin voi hakea muutosta.

Päätökset ovat kokonaisuudessaan nähtävinä muutoksenhaku- ja oikaisuvaatimusohjeineen niiden toimialueiden yksiköissä, joissa päätöksentekijä työskentelee. 
--------------------------------------

Symwriter ja Kerro Kuvin-paketin hankinta Posion varhaiskasvatukseen
vt.palvelujohtaja/peruskoulun ja lukion rehtorin päätös 21.8.2017, § 115
(päätös poistetaan verkosta 19.9.2017)

Päätoimisen tuntiopettajan palkkaaminen opintovapaan sijaiseksi 28.8.2017-2.6.2018
peruskoulun ja lukion rehtorin päätös 25.8.2017, § 117
(päätös poistetaan verkosta 26.9.2017)

Kunnan vuokraoikeuden siirto
toimintaympäristöpalvelun palvelujohtajan päätös 28.8.2017, § 33
(päätös poistetaan verkosta 26.9.2017)

Kunnan vuokraoikeuden siirto
toimintaympäristöpalvelun palvelujohtajan päätös 28.8.2017, § 34
(päätös poistetaan verkosta 26.9.2017)

AT-luokan vuokraus 2.9.2017 Metsäkeskuksen koulutukseen
peruskoulun ja lukion rehtorin päätös 30.8.2017, § 121
(päätös poistetaan verkosta 26.9.2017)

Jopo-luokan aloitusleirikoulu Oivangissa 4.9.2017
peruskoulun ja lukion rehtorin päätös 30.8.2017, § 122
(päätös poistetaan verkosta 26.9.2017)

Posion peruskoulun ja lukion pianojen viritys
peruskoulun ja lukion rehtorin päätös 30.8.2017, § 123
(päätös poistetaan verkosta 26.9.2017)

Työnohjausta Posion peruskoulun ja lukion henkilöstölle
peruskoulun ja lukion  rehtorin päätös 30.8.2017, § 124
(päätös poistetaan verkosta 26.9.2017)

Keittiön vuokraus, SPR/ Posion paikallisyhdistys
peruskoulun ja lukion rehtorin päätös 31.8.2017, § 126
(päätös poistetaan verkosta 26.9.2017)

Tarjouskilpailu linja-autokuljetuksesta
hallintojohtajan päätös 1.9.2017, § 14
(päätös poistetaan verkosta 26.9.2017)

Posion kunnan keskuskeittiön yhdistelmäuunin hankinta
toimintaympäristöpalveluiden palvelujohtajan päätös 11.9.2017 § 35
(päätös poistetaan verkosta 10.10.2017)

Posion kunnan kiinteistöjen ilmastointikoneiden suodattimien hankinta
toimintaympäristöpalveluiden palvelujohtajan päätös 12.9.2017 § 36
(päätös poistetaan verkosta 10.10.2017)

Lukion 2.vsk opintovierailu Rovaniemelle 12.9.2017
peruskoulun ja lukion rehtorin päätös 12.9.2017, § 130
(päätös poistetaan verkosta 10.10.2017)

Posion kunnan Kanervan kerrostaso-ovien hankinta

toimintaympäristöpalveluiden palvelujohtajan päätös 12.9.2017 § 37

(päätös poistetaan verkosta 10.10.2017)

SPR:n Posion jaoston lupahakemus syystorin järjestämiseen

toimintaympäristöpalveluiden palvelujohtajan päätös 13.9.2017 § 38

(päätös poistetaan verkosta 10.10.2017)