Olet täällä

Esityslistat, pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

Kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen ja lautakuntien kokouksien pöytäkirjat, esityslistat ja viranhaltijapäätökset.

Pöytäkirjat ja esityslistat 1.1.2017 lukien

Vanhemmat pöytäkirjat alla olevista linkeistä:

Kunnanvaltuusto
Kunnanhallitus
Hyvinvointilautakunta
Toimintaympäristölautakunta

Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat 1.6.2017 alkaen

Kuntalain 140 §:n mukaan kunnan viranhaltijoiden päätösten on oltava nähtävänä julkisessa tietoverkossa 1.6.2017 alkaen.

Viranhaltijapäätökset julkaistaan päätöksentekopäivää seuraavana työpäivänä.

Päätösasiakirjoista on poistettu tiedot ja liitteet, joita ei saa julkaista internetissä. Pois jätetään salassa pidettävät tiedot tai tiedot, joiden julkaiseminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei teknisistä syistä ole saatu sähköiseen muotoon. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun päätös on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Päätökset pidetään nähtävänä ja ovat luettavissa kunnan verkkosivuilla niin kauan, kuin niihin voi hakea muutosta.

Päätökset ovat kokonaisuudessaan nähtävinä muutoksenhaku- ja oikaisuvaatimusohjeineen niiden toimialueiden yksiköissä, joissa päätöksentekijä työskentelee. 
--------------------------------------

Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen,
vs. hallintojohtajan päätös, 31.7.2017, § 8
(päätös poistetaan  verkosta 31.8.2017)

Posion kunnan virallisen ilmoitustaulunhoitaja,
vs. hallintojohtajan päätös 31.7.2017, § 9
(poistetaan  verkosta 31.8.2017)

Tarjoajien valinta koivupuusahatavarakilpailutukseen,
vs. hallintojohtajan päätös 3.8.2017, § 10
(päätös poistetaan verkosta 31.8.2017)

Kunnan koulukuljetuksen ostotarjoukset,
kunnanjohtajan päätös 7.8.2017, § 10
(päätös poistetaan verkosta 31.8.2017)

Apulaisrehtorin tehtävän hoitaminen 1.8.2017-31.1.2018 välisenä aikana
peruskoulun ja lukon rehtorin päätös 10.8.2017, § 111
(poistetaan verkosta 30.8.2017)

Eron myöntäminen Pia Vanhalalle osa-aikaisesta laitoshuoltajan toimesta 31.8.2017 lähtien
toimintaympäristöpalvelujen palvelujohtajan päätös 17.8.2017, § 28
(päätös poistetaan verkosta 5.9.2017)