Olet täällä

ILPO - Malminetsinnän aluetaloudelliset vaikutukset ja niiden hyödyntäminen Itä-Lapin elinkeinoelämässä

ilpo.png

Itä-Lapin alue on geologisesti houkutteleva malminetsintää ajatellen, sillä sen kallioperä muistuttaa esimerkiksi Kanadan ja Australian malmikriittisiä vyöhykkeitä. Alueelle kohdistuu tällä hetkellä suhteellisen paljon malminetsinnällistä kiinnostusta, jonka potentiaalia esimerkiksi yritysten liiketoiminnassa ei tunneta kunnolla. Malminetsinnän aluetaloudellisia vaikutuksia ei ole riittävästi tarkasteltu Suomessa, vaan keskustelua on käyty pääosin kaivostoiminnan aluetaloudellisista vaikutuksista.

Itä-Lapin kuntayhtymän, Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) ja Lapin yliopiston yhteishankkeessa ILPO - Malminetsinnän aluetaloudelliset vaikutukset ja niiden hyödyntäminen Itä-Lapin elinkeinoelämässä määritellään ne aluetaloudelliset vaikutukset, joita malminetsintävaiheen työt tuottavat alueellisesti ja hyödynnetään selvitystä alueen elinkeinoelämän kehittämiseen. Tämä puolestaan pohjautuu geologiseen ja malminetsinnälliseen asiantuntemukseen. Hankkeessa tuotettu tieto tukee yrityksiä kohdentamaan ja kehittämään omia tuotteita ja palveluita malminetsintävaiheen tarjoamiin mahdollisuuksiin. Tuotettua tietoa voidaan käyttää malminetsintää koskevassa tietoon perustuvassa päätöksenteossa.

Hankeaika: 1.9.2019 – 31.8.2021

Kokonaisbudjetti: 285 855,00€

Lapin liiton EAKR / Kestävää kasvua ja työtä -rakennerahasto: 80%

Itä-Lapin kunnat, GTK sekä Lapin yliopisto: 20%