Olet täällä

Kirjaston käyttösäännöt, ohjeet ja hinnasto

Täällä voit tutustua kirjaston ohjeisiin, sääntöihin ja vahvistettuihin maksuihin.

Kirjaston maksut 1.1.2017 alkaen

KIRJASTOPALVELUT

Ensimmäinen kirjastokortti on maksuton
Uusittava kirjastokortti: 3,00 €

Noutamaton varaus 2,00 € (peritään, jos varattua aineistoa ei noudeta määräaikana)
Huomautusmaksu 1. huomautus 2,00 € (3 pv eräpäivästä)
Huomautusmaksu 2. huomautus 3,00 € (14 pv eräpäivästä)
Laskutuslisä 5,00 € (kirjastojärjestelmästä tulostettavat laskut)
Lainauskieltoraja on 10,00 € (summa maksettava kerralla, jotta lainausoikeuden saa takaisin)

Huom. varaaminen seutukirjastosta on maksutonta.
 

KAUKOLAINAMAKSUT

Kaukolaina 1: 2,00 € (Outi-kirjastoista ja Varastokirjastosta tilattavat kaukolainat)
Kaukolaina 2: 6,00 € (muualta Suomesta tilattavat kaukolainat)
Lisäksi peritään lähettäjäkirjaston mahdollisesti perimät maksut

Tilatut valokopiot: lähettäjäkirjaston perimän taksan mukaan

KORVAUSHINNAT TURMELTUNEESTA TAI PALAUTTAMATTA JÄÄNEESTÄ AINEISTOSTA
Kirjasto määrittelee korvaushinnat.

VALOKOPIOT JA TULOSTEET

Asiakkaan omasta aineistosta otetuista kopioista peritään Posion kunnan hinnaston mukainen hinta. Lisäksi peritään 0,10 € / kpl lisämaksu, jos kirjaston henkilökunta kopioi asiakkaalle. Asiakas voi omatoimisesti kopioida aineistoaan Virtu-huoneen kopiokoneella, jolloin kirjasto perii hinnan kirjaston oman hinnaston mukaan.

POSION KUNNAN HINNASTO
A4 mustavalkoinen 0,60 € / kpl
A3 mustavalkoinen 1,00 € / kpl
A4 värillinen 2,00 € / kpl
A3 värillinen 4,00 € / kpl

KIRJASTON HINNASTO (kopiot kirjaston aineistosta asiakkaalle ja tulosteet asiakastietokoneilla)
A4 mustavalkoinen 0,40 € / kpl
A3 mustavalkoinen 0,80 € / kpl
A4 värillinen 0,50 € / kpl
A3 värillinen 1,00 € / kpl
kopiointipalvelulisä 0,10 € / kpl (jos virkailija kopioi asiakkaalle)

Omatoimitulosteet asiakaskoneilla: 0,40 €/kpl

Säänkestävät paperit maksavat erikseen: A4 2,00 € / kpl, A3 3,00 € / kpl (+ kopion hinta)
Suuralennus on 20 %, jos tulosteita / kopioita on yli 100 kpl

Muovikassi 0,20 €/kpl
Kangaskassi 3,50 € / kpl
CD / DVD -levyn korjaushionta 5,00 € / kpl (Asiakkaan omat levyt voi jättää kirjastolle hiottavaksi. Työlle ei anneta takuuta)

Kirjastokortti

Lainausoikeuden saa todistamalla henkilöllisyytensä ja täyttämällä kirjastokortin hakulomakkeen. Samalla lainaaja sitoutuu noudattamaan kirjaston käyttösääntöjä. Alle 15-vuotiaalla tulee olla takaaja.
Kortti on aina henkilökohtainen. Se on esitettävä lainattaessa. On tärkeää ilmoittaa osoitteen-, nimen- tai puhelinnumeron muutoksesta sekä kortin katoamisesta välittömästi kirjastoon. Jokainen on henkilökohtaisesti vastuussa omalla kortillaan lainatusta aineistosta, myös silloin kun kortti on annettu toisen käyttöön. Huoltaja on vastuussa alle 15-vuotiaan lapsen lainaamasta aineistosta. Vastuu koskee myös vääriin käsiin joutuneella kortilla lainattua aineistoa katoamisilmoitukseen saakka. Kadonneen tai tärveltyneen lainauskortin uusimisesta peritään maksu 3,00 €. 

Lainaus ja laina-ajat

Videoiden ja DVD-levyjen lainaamisessa noudatetaan ikärajoituksia. Lainausoikeus voidaan lakkauttaa, ellei noudata kirjaston sääntöjä. Kirjasto voi asettaa tarvittaessa rajoituksia lainattavan aineiston määrälle ja uusintakerroille. Lainan voi uusia korkeintaan kolme kertaa. Laina-ajat vaihtelevat materiaalista riippuen: yksi viikko (7 pv) lehdillä, videoilla ja DVD-levyillä, kaksi viikkoa (14 pv) kurssikirjoilla, äänitteillä ja CD-rompuilla, neljä viikkoa (28 pv) kirjoilla. Käsikirjaston ja kotiseutukokoelman aineistoa lainataan vain erityistapauksissa. Kaukolainaus on mahdollista silloin, kun aineistoa ei ole Posion kunnankirjaston kokoelmissa tai omassa seutukirjastossa. Kaukolainat ovat maksullisia ja niitä välitetään lainan antaneen kirjaston ehtoja, lainausaikoja ja kaukolainasääntöjä noudattaen. Niiden saapumisesta Posiolle ilmoitetaan puhelimitse tai tekstiviestillä. Muiden kirjastojen valokopioista peritään kopion lähettäneen kirjaston perimä maksu.

Maksut ja huomautuskirjeet

Palautuskehotus eli karhu lähetetään, kun aineistoa ei palauteta määräaikana. Ensimmäinen huomautus lähetetään 3 päivän kuluttua eräpäivästä ja toinen huomautus 14 päivän kuluttua eräpäivästä. Jos aineistolle on kirjastossa VARAUS, lähtee palautushuomautus heti eräpäivää seuraavana päivänä. Lainojen palauttamatta jättäminen ja maksujen laiminlyönti kehotuksista huolimatta aiheuttavat lainausoikeuden menetyksen. Maksamattomat maksut jäävät asiakkaalle velaksi. Lainauskielto tulee voimaan automaattisesti, jos maksamattomat sakot ylittävät 10 euroa. Toisen huomautuskirjeen jälkeen lähetetään lasku ja tulee lainauskielto.

Miten välttyä sakoilta? Helpointa on palauttaa aina viimeistään eräpäivänä (laatikkoon palautetun aineiston palautuspäivä on kirjaston seuraava aukiolopäivä (esim. viikonloppuna maanantai). Jos kirjaa, lehteä tms. tarvitaan pitempään, sen voi uusia sähköpostitse (kirjasto@posio.fi) tai puhelimitse (040 8012 426, myös tekstiviestillä). Jos varauksia ei ole, lainaa jatketaan seuraavaan eräpäivään.

KURSSIKIRJOJEN suhteen kannattaa olla tarkkana: kannattaa palauttaa eräpäivänä, tai heti kun huomautus on tullut, esim. postin välityksellä opiskelupaikkakunnalta. Kurssikirjan laina-aikaa voi myös jatkaa sähköpostitse tai puhelimitse.

Kadonneesta tai vahingoittuneesta aineistosta peritään kirjaston määräämä korvaushinta tai toimitetaan kirjastolle uusi, vastaava teos. Korvaushinta osittain turmeltuneesta aineistosta on aina vähintään 1 €. Kokonaan turmeltuneen aineiston asiakas joutuu korvaamaan kokonaan. Kustannukset peritään tarvittaessa oikeustoimin. Aineiston asiaton käsittely aiheuttaa lainauskiellon.
 

Käyttösäännöt

Tallenteiden lainaus tapahtuu omalla vastuulla. Kirjasto ei vastaa ääni- tai kuvatallenteiden asiakkaan laitteille mahdollisesti aiheuttamista vaurioista. Kirjaston tilat ovat avoinna kaikille palveluja käyttäville ovessa ilmoitettuina aukioloaikoina. Käyttäjät eivät saa tuottaa häiriötä kirjaston toiminnalle tai muille asiakkaille. Kirjaston henkilökunta voi määrätä häiriötä tuottavan asiakkaan poistumaan. Lainaajarekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisten käyttöön. Jokaisella on henkilörekisterilain mukainen oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Maksujen muutokset ovat mahdollisia.

Muuta huomioitavaa

Aineiston varaaminen ja uusiminen on mahdollista kirjastossa, internetin kautta web-kirjastossa tai puhelimitse. Lainassa oleva aineisto voidaan uusia, ellei siihen ole varauksia. Kirjaston aineisto on käytettävissä internetin kautta, kun hankit kirjastosta lainauskorttiisi henkilökohtaisen salasanan (pin-koodin), voit web-kirjastosta tarkistaa myös oman lainaustilanteesi, uusia lainoja ja tehdä varauksia. Kirjastossa on mahdollista käyttää kopiokonetta ja tulostaa. Kopiot ja tulosteet ovat maksullisia, ks. hinnasto.