Olet täällä

Kaikki

Posion kunnan omistuksessa on 53 vuokra-asuntoa ja kunnan omistamalla Posion Taika-asunnot Oy:llä 126 asuntoa.
Posion kunnan terveyspalvelut tuottaa viranomaistehtäviä lukuunottamatta Coronaria ryhmittymä.
Keskushallinnon hallintopalvelut.
Posion kunta on mukana monenlaisissa eri hankkeissa.
Täältä löydät tietoa Posion kunnan jätehuollosta. Kaikkien kiinteistöjen (myös mökkiläisten), joilla syntyy jätettä on liityttävä järjestettyyn...
Posion kansalaisopisto on vapaan sivistystyön hengessä toimiva kunnallinen oppilaitos, joka tukee elinikäisen oppimisen tavoitteita. Toiminta on...
Kuljetuspalvelua järjestetään sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain puitteissa.
Posiolta löytyy runsaasti liikuntapaikkoja joissa voi harrastaa liikuntaa niin kesällä kuin talvellakin.
Liikuntatoimen tehtävänä on huolehtia liikuntatoiminnan suunnittelusta ja kehittämisestä sekä kunnassa harjoitettavan liikuntatoiminnan tukemisesta...
Posion kunnassa on yksi vuosiluokille 0-9 esi- ja perusopetusta antava koulu, Posion peruskoulu, sekä keramiikka- ja liikuntapainotteinen lukio,...
Potilasasiamies on puolueeton henkilö, joka auttaa potilaan oikeuksiin liittyvissä asioissa.
Tietoa rakentamiseen liittyvästä viranomaispalvelusta ja ohjeita erilaisten lupien hakemiseen.
Ravintokeskus valmistaa ateriat päiväkodille, koululaisille, terveyskeskuksen vuodeosaston asiakkaille, asumispalveluyksiköihin ja kotihoidon...
Täältä löydät tietoa Posion kunnan siivousyksiköstä
Sosiaaliasiamies on puolueeton henkilö, joka toimii asiakkaiden edun turvaajana.
Sosiaalipäivystys vastaa kiireelliseen avuntarpeeseen kaikkina vuorokauden aikoina ja viikonpäivinä...
Kulttuuripalvelut tarjoavat virikkeitä elämään ja laatua vapaa-aikaan.
Posion kunnassa käsittellään henkilötietoja lakisääteisiä tehtäviä toteuttaessa. Tietojen turvaaminen ja hyödyntäminen on oleellinen osa...
Toimeentulotuki on viimesijainen toimeentuloturvan muoto. Toimeentulotukeen on oikeus henkilöllä tai perheellä, jonka omat tulot ja varat eivät riitä...
Posion kunnalta voi ostaa tai vuokrata omakotitontteja sekä teollisuustontteja. Myynnissä on tontteja myös vapaa-ajanasuntoja varten.