Olet täällä

Perheet

Posion kunnan omistuksessa on 53 vuokra-asuntoa ja kunnan omistamalla Posion Taika-asunnot Oy:llä 126 asuntoa.
Etsivän nuoristyön tavoite on löytää tuen tarpeessa olevat nuoret ja ohjata heidät tarvitsemansa palvelun pariin. Ota rohkeasti yheyttä oli ongelmasi...
Perhehoito on hoidon tai muun huolenpidon järjestämistä perhehoitajan yksityiskodissa tai hoidettavan kotona.
Posion kansalaisopisto on vapaan sivistystyön hengessä toimiva kunnallinen oppilaitos, joka tukee elinikäisen oppimisen tavoitteita. Toiminta on...
Kotihoito käsittää kotisairaanhoidon, kotipalvelun sekä kotona asumiseen liittyvät tukipalvelut.
Koulukirjasto palvelee kaikkia kuntalaisia lasten ja nuorten palveluihin painottuen.
Jokaisella lapsella on oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun.
Lastenvalvojan tehtäviin kuuluu avioliiton ulkopuolella syntyneen lapsen isyyden selvittäminen ja lapsen elatuksesta tehtävän sopimuksen...
Lomituspalvelut järjestää tiloille lakisääteisen vuosiloma-, sijaisapu, -sekä tuetun maksullisen lomituksen.
Nuorisotyön tehtävänä on parantaa nuorten elinoloja ja estää syrjäytymistä, sekä tarjota mahdollisuuksia monipuolisille harrastuksille. Posion kunnan...
Päihdehuollon tavoite on ehkäistä ja vähentää päihteiden ongelmakäyttöä.
Talous- ja velkaneuvontaan kannattaa ottaa yhteyttä silloin, kun oma velkatilanne on käymässä hallitsemattomaksi hoitaa ja kun laskujaan ja velkojaan...
Posiolaisia lapsiperheitä palvelee 44-paikkainen päiväkoti sekä tarpeen mukaan perhepäivähoito. Päiväkoti voi tarvittaessa järjestää myös esiopetusta.
Edunvalvoja voi olla tarpeen, kun henkilö ei itse enää kykene valvomaan etujaan tai hoitamaan asioitaan.