Olet täällä

Työikäiset

Posion kunnan omistuksessa on 53 vuokra-asuntoa ja kunnan omistamalla Posion Taika-asunnot Oy:llä 126 asuntoa.
Alkutuotanto eli maa- ja metsätalouteen sekä kalastukseen liittyvä elinkeinotoiminta on perinteisesti ollut vahvaa ja sen työllistävä vaikutus...
Kotihoito käsittää kotisairaanhoidon, kotipalvelun sekä kotona asumiseen liittyvät tukipalvelut.
Lomituspalvelut järjestää tiloille lakisääteisen vuosiloma-, sijaisapu, -sekä tuetun maksullisen lomituksen.
Maaseutupalveluiden tärkeimpänä tehtävänä on maataloustukien ja korvausten hakemiseen liittyvät tehtävät sekä niiden maksaminen.
Päihdehuollon tavoite on ehkäistä ja vähentää päihteiden ongelmakäyttöä.
Talous- ja velkaneuvontaan kannattaa ottaa yhteyttä silloin, kun oma velkatilanne on käymässä hallitsemattomaksi hoitaa ja kun laskujaan ja velkojaan...
Edunvalvoja voi olla tarpeen, kun henkilö ei itse enää kykene valvomaan etujaan tai hoitamaan asioitaan.