Olet täällä

Vammaiset

Vanhusten asumispalvelut tarjoaa ikäihmisille tehostettua hoitoa ja hoivaa.
Kotihoito käsittää kotisairaanhoidon, kotipalvelun sekä kotona asumiseen liittyvät tukipalvelut.
Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön kotona tapahtuvan hoidon ja huolenpidon järjestämisestä kotona.
Vammaispalveluiden tavoitteena on taata vammaisille kuntalaisille yhdenvertaiset osallistumismahdollisuudet.