Olet täällä

6.9.2019 - 10:41

Ikäihmisten sosiaalipalveluihin pääsyn keskimääräiset odotusajat 1.1.-30.6.2019

Ilmoitus laitettu nähtäville 5.9.2019

Hyvinvointilautakunnan ilmoitus.