Olet täällä

12.6.2019 - 16:53

Julkipanoilmoitus päätöksestä tilapäistä melua ja tärinää aiheuttavasta toiminnasta Laivavaaran maa-ainesalueella

Nähtävillä 13.6.2019 - 15.7.2019

Kuusamon kaupungin yhdyskuntatekniikan lautakunnan ympäristöjaoston päätös.