Olet täällä

30.8.2018 - 15:31

Maa-aineslupahakemus kalliokiviaineksen ottamiselle Laivavaaran kallioalueelta, Posio

Muistutusten jättöaika päättyy 1.10.2018

Metsähallitus Metsätalous Oy hakee lupaa kalliokiviaineksen ottamiseen tilalta LIVO 614-893-14-1, Posio.
Otettavan maa-aineksen määrä on 20 000 m3-ktr ja ottamisaika on 10 vuotta. Maa-ainekset käytetään lähialueen tierakentamiskohteisiin

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen sähköiset kopiot ovat alla luettavissa pdf-muodossa.

Uusimmat