Olet täällä

22.6.2020 - 12:44

Päätös Metsähallitus Metsätalous Oy:n maa-aineslupahakemukseen, kiinteistöltä Ala-Suolijärvi 614-893-10-1 Posio

Nähtävillä 22.6.2020 - 29.7.2020

Päätös Metsähallitus Metsätalous Oy:n maa-aineslupahakemuksesta kalliokiviaineksen ottamiseen Särkilammen kallioalueelta kiinteistöltä Ala-Suolijärvi 614-893-10-1 Posio.