Olet täällä

19.12.2019 - 12:34

Tukesin kuulutus malminetsintälupaa koskevan päätöksen täytäntöönpanoa koskevaan hakemukseen 19.12.2019, ML2017:0025

Nähtävillä 19.12.2019 - 20.1.2020

Nortec Minerals Oy:n hakemukseen, Kaukua North 1-2 alueelle.