Olet täällä

18.12.2018 - 10:16

Yhteysviranomaisen lausunto Maaningan tuulivoimapuiston - Jumisko 110 kilovoltin voimajohtohankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta

Nähtävillä 18.12.2018 lähtien Lausunto pidetään nähtävillä arviointiohjelman kanssa arviointimenettelyn päättymiseen asti eli siihen saakka kun Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on antanut perustellun päätöksen arviointiselostuksesta.

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunto 14.12.2018 LAPELY/2388/2018 yhteysviranomaisen lausunto Maaningan tuulivoimapuiston - Jumisko 110 kilovoltin voimajohtohankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta pidetään yleisön nähtävänä Posion kunnanvirastolla, 2.kerros/neuvonta, osoitteessa Kirkkotie 1, Posio.