Olet täällä

17.3.2017 - 14:55

Yhteysviranomaisen YVA-selostuslausunnon nähtävillä pitäminen

Nähtävillä 17.03.2017-28.04.2017

Kuusamon Maaningan tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta.