Olet täällä

Esityslistat, pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

Kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen ja lautakuntien kokouksien pöytäkirjat, esityslistat ja viranhaltijapäätökset.

Allaolevasta linkistä pääset selaamaan esityslistoja/ pöytäkirjoja

Pöytäkirjat ja esityslistat 1.1.2017 lukien 

Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat 1.6.2017 alkaen (alla)
Kuntalain 140 §:n mukaan kunnan viranhaltijoiden päätösten on oltava nähtävänä julkisessa tietoverkossa 1.6.2017 alkaen.
Viranhaltijapäätökset julkaistaan päätöksentekopäivää seuraavana työpäivänä.
Päätösasiakirjoista on poistettu tiedot ja liitteet, joita ei saa julkaista internetissä. Pois jätetään salassa pidettävät tiedot tai tiedot, joiden julkaiseminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei teknisistä syistä ole saatu sähköiseen muotoon. 
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun päätös on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Päätökset pidetään nähtävänä ja ovat luettavissa kunnan verkkosivuilla niin kauan, kuin niihin voi hakea muutosta.
Päätökset ovat kokonaisuudessaan nähtävinä muutoksenhaku- ja oikaisuvaatimusohjeineen niiden toimialueiden yksiköissä, joissa päätöksentekijä työskentelee. 

 

Erasmus - apuopettajan Nano Khetsurianin vierailun majoituskulut ja ruokailut sekä Posion kunnan velvoitteet
peruskoulun ja lukion rehtorin päätös 25.1.2018 § 10
(poistetaan verkosta 27.2.2018)

Liikuntavälineiden hankinta välitunti- ja liikuntatuntikäyttöön
peruskoulun ja lukion rehtorin päätös 29.1.2018 § 11
(poistetaan verkosta 27.2.2018)

Yleisen edunvalvojan viranhoidon jatkaminen
vs.hallintojohtajan päätös 30.1.2018 § 4
(poistetaan verkosta 27.2.2018)

Lions Clubin anomus koulukeskuksen vuokraamisesta Posion Messuille 23.2.-25.2.2018
peruskoulun ja lukion rehtorin päätös 1.2.2018 § 14
(poistetaan verkosta 6.3.2018)

Wanhojen tanssien linja-autokyydit 16.2.2018
peruskoulun ja lukion rehtorin päätös 9.2.2018 § 17
(poistetaan verkosta 13.3.2018)

Koulun ompelukoneiden ja saumureiden huolto ja saksien teroitus
peruskoulun ja lukion rehtorin päätös 13.2.2018 § 19
(poistetaan verkosta 13.3.2018)

Kassapankki-ohjelmiston versiopäivitys ja ohjelmiston siirtäminen uuteen palvelimeen
hallintojohtajan päätös 14.2.2018 § 5
(poistetaan verkosta 13.3.2018)

Asiantuntijapalvelun hankinta LapIT:ltä EU:n tietosuoja-asetuksen toimeenpanoon
hallintojohtajan päätös 14.2.2018 § 6
(poistetaan verkosta 13.3.2018)