Olet täällä

Esityslistat, pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

Kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen ja lautakuntien kokouksien pöytäkirjat, esityslistat ja viranhaltijapäätökset.

Pöytäkirjat ja esityslistat 1.1.2017 lukien

Vanhemmat pöytäkirjat alla olevista linkeistä:

Kunnanvaltuusto
Kunnanhallitus
Hyvinvointilautakunta
Toimintaympäristölautakunta

Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat 1.6.2017 alkaen

Kuntalain 140 §:n mukaan kunnan viranhaltijoiden päätösten on oltava nähtävänä julkisessa tietoverkossa 1.6.2017 alkaen.

Viranhaltijapäätökset julkaistaan päätöksentekopäivää seuraavana työpäivänä.

Päätösasiakirjoista on poistettu tiedot ja liitteet, joita ei saa julkaista internetissä. Pois jätetään salassa pidettävät tiedot tai tiedot, joiden julkaiseminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei teknisistä syistä ole saatu sähköiseen muotoon. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun päätös on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Päätökset pidetään nähtävänä ja ovat luettavissa kunnan verkkosivuilla niin kauan, kuin niihin voi hakea muutosta.

Päätökset ovat kokonaisuudessaan nähtävinä muutoksenhaku- ja oikaisuvaatimusohjeineen niiden toimialueiden yksiköissä, joissa päätöksentekijä työskentelee. 
--------------------------------------

Seija Törmäsen irtisanoutuminen luokanopettajan virasta
peruskoulun ja lukion rehtorin päätös 15.9.2017, § 132
(päätös poistetaan verkosta 17.10.2017)

Lainausautomaatin hankinta Posion koulukirjastoon
Kirjastotoimenjohtajan päätös 27.9.2017, § 3
(päätös poistetaan verkosta 25.10.2017)

Musiikkisoittimien ja tarvikkeiden hankkiminen Posion peruskoululle ja lukiolle
peruskoulun ja lukion rehtori päätös 28.9.2017, § 135
(päätös poistetaan verkosta 31.10.2017)

Opinto-ohjauksen tutustumiskäyntejä 11.10.2017 Luoville ja 9.11.2017 koulutusmessuille Rovaniemelle
peruskoulun ja lukion rehtorin päätös 29.9.2017, § 136
(päätös poistetaan verkosta 31.10.2017)

Ostotarjous puista
Toimintaympäristöpalveluiden palvelujohtajan päätös 27.9.2017 § 40
(poistetaan verkosta 24.10.2017)

Ostotoarjous koskien käytöstä poistettua kylmäkaappia
Toimintaympäristöpalveluiden palvelujohtajan päätös 27.9.2017 § 41
(poistetaan verkosta 24.10.2017)

Kunnan vuokraoikeuden siirto
Toimintaympäristöpalveluiden palvelujohtajan päätös 27.9.2017 § 42
(poistetaan verkosta 24.10.2017)

Posion perusturvatoimiston ja hammashoitolan yläpohjan puhallusvillojen hankinta
Toimintaympäristöpalveluiden palvelujohtajan päätös 27.9.2017 § 43
(poistetaan verkosta 24.10.2017)

Lapin Yliopiston abi-päivä 12.12.2017
peruskoulun ja lukion rehtorin päätös 9.10.2017, § 137
(poistetaan verkosta 7.11.2017)

Tietoturvaohjelmistojen ja -palvelun hankinta
hallintojohtajan päätös 10.10.2017, § 16
(poistetaan verkosta 7.11.2017)

Erityisasiantuntijapalvelun hankinta Posion kunnan sähköisen arkiston projektiin
hallintojohtajan päätös 10.10.2017, § 17
(poistetaan verkosta 7.11.2017)

Anomus jäähallivuoromaksun hinnan alennuksesta
Toimintaympärisöpalveluiden palvelujohtajan päätös 11.10.2017 § 45
(poistetaan verkosta 7.11.2017)