Olet täällä

Esityslistat, pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

Kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen ja lautakuntien kokouksien pöytäkirjat, esityslistat ja viranhaltijapäätökset.

Pöytäkirjat ja esityslistat 1.1.2017 lukien

Vanhemmat pöytäkirjat alla olevista linkeistä:

Kunnanvaltuusto
Kunnanhallitus
Hyvinvointilautakunta
Toimintaympäristölautakunta

Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat 1.6.2017 alkaen

Kuntalain 140 §:n mukaan kunnan viranhaltijoiden päätösten on oltava nähtävänä julkisessa tietoverkossa 1.6.2017 alkaen.

Viranhaltijapäätökset julkaistaan päätöksentekopäivää seuraavana työpäivänä.

Päätösasiakirjoista on poistettu tiedot ja liitteet, joita ei saa julkaista internetissä. Pois jätetään salassa pidettävät tiedot tai tiedot, joiden julkaiseminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei teknisistä syistä ole saatu sähköiseen muotoon. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun päätös on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Päätökset pidetään nähtävänä ja ovat luettavissa kunnan verkkosivuilla niin kauan, kuin niihin voi hakea muutosta.

Päätökset ovat kokonaisuudessaan nähtävinä muutoksenhaku- ja oikaisuvaatimusohjeineen niiden toimialueiden yksiköissä, joissa päätöksentekijä työskentelee. 

Ostotarjous puista
Toimintaympäristöpalveluiden palvelujohtajan päätös 22.11.2017 § 48
(poistetaan verkosta 19.12.2017)

Aholan koulun asbestipurkutöiden hankinta
Toimintaympäristöpalveluiden palvelujohtajan päätös 22.11.2017 § 50
(poistetaan verkosta 19.12.2017)

Posion keskuskeittiön ruoan kujetuslaatikoiden hankinta
Toimintaympäristöpalveluiden palvelujohtajan päätös 22.11.2017 § 51
(poistetaan verkosta 19.12.2017)

Turjan Erän Ry:n tila-anomus
Peruskoulun ja lukion rehtorin päätös 23.11.2017 § 157
(poistetaan verkosta 19.12.2017)

Raistakka Saukko ry:n tila-anomus
Peruskoulun ja lukion rehtorin päätös 23.11.2017 § 158
(poistetaan verkosta 27.12.2017)

Ompelukoneiden hankinta
Peruskoulun ja lukion rehtorin päätös 27.11.2017 § 161
(poistetaan verkosta 27.12.2017)

Opetuskeittiön kahden lieden uusiminen
Peruskoulun ja lukion rehtorin päätös 29.11.2017 § 162
(poistetaan verkosta 27.12.2017)

Koillismaan alakoulujen salibanditurnaus Pudasjärvellä 12.12.2017 ja lukion Lucian-päivän kuljetus 13.12.2017
Peruskoulun ja lukion rehtorin päätös 11.12.2017 § 165
(poistetaan verkosta 9.1.2018)

Ruokasalin ja keittiön vuokraus 15.12.2017
Peruskoulun ja lukion rehtorin päätös 11.12.2017 § 166
(poistetaan verkosta 9.1.2018)

Etsivä nuorisotyöntekijän määräaikaisen tehtävän täyttäminen
Hyvinvointipalvelujen palvelujohtajan päätös 8.12.2017 § 6
(poistetaan verkosta 5.1.2018)