Olet täällä

Nuorten edustajisto, NEDU

Posion nuorten edustajisto eli Nedu on posiolaisten nuorten väylä vaikuttamiseen.

Nuorten edustajisto

Nuoret tekevät ehdotuksen nuorten edustajiston/nedun jäsenistä, joiden esityksestä hyvinvointilautakunta valitsee nuorten edustajiston eli nedun.
Neduun kuuluu:

  • kaksi oppilasta 5.-6.luokilta
  • kolme peruskoulun 7.-9.luokilta
  • kolme lukiosta
  • nuorisotilojen edustaja
  • nuorten työllistettyjen edustaja
  • puheoikeudella neduun kuuluvat myös peruskoulun opettajaedustaja, lautakunnan edustaja ja vapaa-aikasihteeri

Nedun toimikausi on kalenterivuosi. Nedu valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.


Nedun toimintaperiaatteet

Virallinen nimi on Posion nuorten edustajisto Nedu. Toimipaikka on Posion kunta. Vastaava hallintokunta on hyvinvointiautakunta. Varsinaisia jäseniä 10, jokaisella on puhe- ja äänioikeus. Lisäksi yksi edustaja on hyvinvointilautakunnasta ja yksi peruskoulun opettajista.

Jäsenen tulee ilmoittaa puheenjohtajalle tai vapaa-aikatoimistoon mahdollisesta esteestä, jos ei pääse kokoukseen. Nedulla on mahdollisuus valita asioiden valmistelua varten työryhmä/työryhmiä.

Puheenjohtajisto valitaan joka toimikauden alussa ensimmäisessä kokouksessa, sihteerinä toimii Nedun yksi jäsen kunnan nuorisotyöntekijän avustuksella. Puheenjohtaja ja sihteeri hoitavat koollekutsumisen ja valmistelevat asialistan.

Kokous on virallinen ja päätösvaltainen kun vähintään viisi jäsentä on paikalla. Kokouskutsu on toimitettava jäsenille vähintään neljä päivää ennen kokousta. Kokouksessa puhetta johtaa puheenjohtaja. Kokouksista ei makseta kokouspalkkiota, matkakulut maksetaan.
Toimikausi on kalenterivuosi. Toimikauden alussa vahvistetaan säännöt ja toimintaperiaatteet.

Toimikauden alussa tehdään toimintasuunnitelma ja talousarvio.
Nedu on käsitellyt ja hyväksynyt säännöt 3.2.2015.

Posion Nedun logon on suunnitellut Heli Kummala.
 

Liitetiedosto

Lisätietoja antaa