Olet täällä

Nuorten toimintaraha

Nuorisotoimen talousarvioon varataan vuosittain määräraha nuorten itsensä kehittämää toimintaa ja kouluttautumista varten. Aloitteiden ja ideoiden tulee syntyä nuorten toimesta. Määrärahan jakamisesta vastaa Posion nuorisovaltuusto.

Käyttämissäännöt:
Määrärahaa voidaan antaa nuorten kehittämän toiminnan tukemiseen seuraavasti:

  1. Nuorten ideoimaan kerho- ja harrastustoimintaan
  2. Erilliseen nuorten ideoimaan tapahtumaan
  3. Nuorten ideoimaan koulutus- ja kurssitoimintaan
  4. Nuorten ideoimiin retki- ja tutustumismatkoihin
  5. Nuorten ideoimien pienimuotoisten toiminnassa tarvittavien tarvikkeiden hankintoihin
  6. Muuhun nuorille suunnatun vapaa-aikasihteerin ja nuorisovaltuuston hyväksymän toiminnan tukemiseen

Avustus voi olla enimmillään 500 euroa / toiminta tai tapahtuma.

Avustusta voi hakea nuori tai nuorisoryhmä, joka organisoi hakemuksessa esitetyn toiminnan ja antaa tapahtuman toteutumisesta ja avustuksen käytöstä selvityksen nuorisovaltuustolle.
Järjestetty toiminta tulee olla suunnattu nuorille ja siihen tulee voida osallistua vapaasti.

Lisätietoja antaa