Olet täällä

Asumispalvelut

Vanhustenhuollon asumispalveluyksiköitä ovat Rantala-koti, Suvanto ja Valmankoti.

Palvelut

Vanhusten asumispalvelut tarjoaa ikäihmisille, jotka tarvitsevat lähes jatkuvasti tai toistuvasti toisen henkilön antamaa apua sekä muistisairautta sairastaville henkilöille, tehostettua hoitoa ja hoivaa.

Asumispalveluissa on tavoitteena tarjota asukkaille heidän kuntonsa ja tarpeensa mukaista, yksilöllistä, omatoimisuutta tukevaa hoitoa ja huolenpitoa kuntouttavan työotteen periaatteiden mukaan. Toiminta tapahtuu yhteistyössä asukkaiden, heidän omaisten ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Yksikön henkilökunta ohjaa ja neuvoo asukkaita ja heidän omaisiaan esiin tuomissa kysymyksissä ja ongelmissa.

 

Palvelut järjestää 1.6.2016 lukien Coronaria Hoitoketju Oy   www.coronaria.fi/kuntapalvelut/posio/

 

 

Palvelusta vastaa