Olet täällä

Asumispalvelut

Vanhustenhuollon asumispalveluyksiköitä ovat Rantala-koti, Suvanto ja Valmankoti.

Palvelut

Vanhusten asumispalvelut tarjoaa ikäihmisille, jotka tarvitsevat lähes jatkuvasti tai toistuvasti toisen henkilön antamaa apua sekä muistisairautta sairastaville henkilöille, tehostettua hoitoa ja hoivaa.

Asumispalveluissa on tavoitteena tarjota asukkaille heidän kuntonsa ja tarpeensa mukaista, yksilöllistä, omatoimisuutta tukevaa hoitoa ja huolenpitoa kuntouttavan työotteen periaatteiden mukaan. Toiminta tapahtuu yhteistyössä asukkaiden, heidän omaisten ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Yksikön henkilökunta ohjaa ja neuvoo asukkaita ja heidän omaisiaan esiin tuomissa kysymyksissä ja ongelmissa.

 

Palvelut järjestää 1.6.2016 lukien Coronaria Hoitoketju Oy   www.coronaria.fi/kuntapalvelut/posio/

Asuntohakemus asumispalveluihin toimitetaan osoitteella: Posion kunta, Hyvinvointipalvelut, Perusturvatoimisto, Sairaalantie 2 B, 97900  POSIO. Asuntohakemuslomakkeita on saatavilla perusturvatoimistossa tai voit tulostaa lomakkeen alla olevasta linkistä.

 

Asumispalveluyksiköt

Palvelusta vastaa

Sosiaalityöntekijä
Puhelinnumero(t): 
040 8012 306
Puhelinaika ma - pe klo 10 - 11. Muuna toimistoaikana soittopyyntö toimistosihteerin kautta puh. 040 8012 373.
Sähköpostiosoite: 
Perusturvatoimisto

Liittyvät palvelut

Sosiaaliasiamies on puolueeton henkilö, joka toimii asiakkaiden edun turvaajana.
Sosiaalipäivystys vastaa kiireelliseen avuntarpeeseen kaikkina vuorokauden aikoina ja viikonpäivinä...