Olet täällä

Hankkeet

Nykyiset hankkeet:

Palvelut

-440952041349734727_img_5970.jpg

TEOLLISUUS:

Forest In: Hankkeen tavoitteena tukea pk-yritysten osallistumista Boreal Bioref Oy:n valmisteleman biotuotantolaitoksen rakentamiseen ja toiminnan käynnistämiseen Kemijärvellä Soukkavaaran monitoimialaisen yrityspuiston esiselvityshanke

Soukkavaaran monitoimialaisen yrityspuiston esiselvityshanke

ILPO - Malminetsinnän aluetaloudelliset vaikutukset ja niiden hyödyntäminen Itä-Lapin elinkeinoelämässä

Kaupallisen kalastuksen ja kalanjalostuksen kehittäminen Posion ja Taivalkosken alueella

Mourusalmen kalasataman kehittäminen

BiTooL-hanke. Biokaasun tuotanto, oleellinen osa Lapin maaseudun vähähiilisyyttä ja kiertotaloutta.

Työskentele Lapin Taika maassa! – Taiteilijakylän valmisteluhanke

LÄHI-hanke lähiruoan käytön edistämiseksi

 

MATKAILU:

Gateway To Land Of National Parks: Hanke kokoaa kaikki Kuusamon lentokentän vaikutusalueella olevat matkailualueet tekemään yhteistyötä lentokentän matkustajamäärien ja lentojen lisäämiseksi ja toteuttamaan laajemman alueen yhteismarkkinointia. Matkailualueiden yhteistyöllä mahdollistuu laajan alueen erottautuminen muista matkailualueista erityisesti alueen kansallispuistoja korostamalla.

Visit Finlandin Sustainable Travel Destination 2020 –sertifikaatti

VähäC -hanke. Vähähiilisyyden edistäminen Itä-Lapissa

VÄLKKY: Vähähiilisyyden ja taloudellisesti kestävän kehityksen edistäminen Lapin matkailussa

Kestävää kasvua kesään (Itä-Lapin ja Sodankylän yhteishanke)

Puitteet kuntoon -reittihanke. Hankkeessa tehdään uusia maastopyöräilyreittejä Posiolle ja kunnostetaan latuopastuksia. 

Virtuaali-Posio: Hankkeessa rakennetaan mobiiliopas, virtuaalipolku Posion kulttuurihistoriaan

Visit Arctic Europe 2

VÄRI - Värriön tutkimusaseman huippututkimus hyödyntämään Itä-Lapin elinkeinoelämää

 

TYÖLLISYYS:

Posio, Kemijärvi ja Keminmaa aloittivat 1.8.2020 yhteisen hankkeen, jonka tavoitteena on saada lisää osaavaa kotimaista ja ulkomaista työvoimaa Kemijärvelle, Keminmaahan ja Posiolle kehittämällä kuntien vetovoimaa. Kunnat haluavat myös kehittää kykyään pitää kiinni esimerkiksi nuorista ja kausityöläisistä.

Työllistämishanke: vapaan sivistystyön opintoseteliavustus työllistymisen ja työmahdollisuuksien vahvistamiseen

Valpas 2: Hankkeen kohderyhmänä ovat Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan maakuntien alueella sijaitsevissa kumppanikunnissa asuvat työn ja koulutuksen ulkopuolella olevat 15-40-vuotiaat kaikista vaikeimmassa työmarkkina-asemassa olevat nuoret ja nuoret aikuiset. Kohderyhmän elämässä on paljon monenlaisia haasteita, jotka vaikeuttavat elämää.

Osaajia yritysten tarpeisiin - Lapin kumppanuuspilotti, Lapin ELY ja Posio vetää

High Five – yhteistyöllä hyvinvointia Itä-Lappiin

Palvelusta vastaa