Olet täällä

Hyvinvointi ja terveyden edistäminen

Hyvinvoinnilla me itse kukin tarkoitamme eri asioita. Joillekin se on hyvää toimeentuloa, terveyttä tai yleensä hyvää elämää. Hyvinvoinnista puhuttaessa tarkoitetaan hyvää ja positiivista tai ainakin huonon tai negatiivisen puuttumista. Terveys sisältyy yhtenä osana ihmisen elämänlaatuun.

Palvelut

Posiolla toimii terveyden edistämisen työryhmä joka kokoontuu noin kaksi kertaa vuodessa.

Hyvinvoinnin perustan luovat työ, toimeentulo, terveys, toimintakykyisyys, turvallisuus sekä vahva sosiaalinen verkosto. Hyvinvointi ilmenee tyytyväisyytenä elämään, onnellisuutena ja mahdollisuutena toteuttaa ja kehittää itseään. Hyvinvointikäsitteelle läheisiä käsitteitä ovat elämänlaatu ja terveys. Terveyttä voidaan pitää ideaalitilana, jolloin ei ole tunnistettavissa olevia sairauden oireita tai tauteja. Terveys voidaan nähdä myös fyysisenä, psyykkisenä ja sosiaalisena toimintakykynä.

Terveyttä voidaan pitää myös hyödykkeenä, jota voidaan ostaa tuotteilla tai toiminnalla. Esimerkiksi kuntoilu ja laihdutusryhmään osallistuminen ovat tällaisia. Terveys nähdään myös voimavarana, jolloin se liittyy ihmisen elämää antaviin tekijöihin, jotka voivat olla ihmiselle tiedostettuja tai tiedostamattomia. Laajasti ajatellen terveys on ihmisen sisäistä vahvuutta ja hallinnan tunnetta, johon kuuluu myös tietoisuus omasta elämästä, tunteista, toiveista ja pettymyksistä siinä kulttuuriympäristöstä missä ihminen elää.

Elämänlaatu on käsitteenä moniulotteinen. Se sisältää ihmisen taustan, sosiaalisen tilanteen, kulttuurin, ympäristön ja iän, jotka vaikuttavat hänen näkemyksiinsä elämän merkityksestä ja elämänlaadusta. Merkitys ilmenee yksilön ja ympäristön välisessä suhteessa. Elämänlaatuun sisällytetään usein neljä ulottuvuutta: tyytyväisyys elämään, käsitys itsestä, terveys ja toimintakyky sekä sosioekonomiset tekijät.

Useissa tutkimuksissa elämänlaatu jaetaan objektiiviseen (toimintakyky, elinolosuhteet) ja subjektiiviseen (hyvinvointi, onnellisuus, tyytyväisyys elämään, yksilön oma arvio elämästään) elämänlaatuun. Elämänlaadun katsotaan koostuvan osatekijöistä, joiden avulla voidaan tunnistaa elämänlaadun olennaisia piirteitä. Toisaalta elämänlaatu on puhtaasti subjektiivinen käsite, jolloin elämänlaatu voidaan ymmärtää ainoastaan yksilön itsensä näkökulmasta.

Itsehoito

Itsehoidon tarkoituksena on ennaltaehkäisyn ja terveyden edistämisen tehostaminen. Tavoitteena on kannustaa ihmisiä itsehoitoon ja ottamaan vastuuta omasta terveydestään erilaisten terveyttä kuvaavien mittausten suorittamiseen, elintapojen testaukseen sekä tiedon hakemiseen.

Terveysliikunta

Liikunta on halpa, hyvä ja meille kaikille sopiva tapa ehkäistä sairauksia, auttaa painonhallinnassa sekä pitää keho kunnossa ja mieli virkeänä. Suosituksen mukaan puoli tuntia kohtuullisesti rasittavaa fyysistä aktiivisuutta päivittäin - vaikka kymmenen minuutin pätkissä - tuo jo selvää hyötyä terveyden ja hyvinvoinnin kannalta. Liikunnallisesti aktiivinen elämäntapa ehkäisee useita kansansairauksia, lihavuutta ja sokeritautia sekä auttaa henkisesti kuormittavissa tilanteissa sietämään stressiä paremmin.

Terveysliikunta eli terveyttä edistävä liikunta on parhaimmillaan pientä elintapojen tarkastelua ja muutosta. Kun esimerkiksi lisää päivittäistä kävelyään tai pyöräilyään autoilun kustannuksella tai kipuaa portaita hissin sijaan, tai kun reippailee työssään, koti- tai vapaa-ajan askareissaan, tulee päivittäisen suosituksen tarve huomaamatta tyydytettyä.
 

Ravitsemus

Säännöllisellä ateriarytmillä on edullinen vaikutus terveyteen. Säännöllinen syöminen mm. ehkäisee jatkuvaa napostelua, auttaa painonhallinnassa ja ehkäisee hampaiden reikiintymistä. Säännöllisellä ateriarytmillä tarkoitetaan, että päivittäin syödään suunnilleen samoihin aikoihin ja että ateriakertojen määrä on päivittäin suunnilleen sama. Ateriat voivat olla lämpimiä tai kylmiä. Tärkeää on kiinnittää huomiota aterioiden ravitsemukselliseen laatuun, kuten rasvan laatuun sekä kasvisten (vihannekset, hedelmät, marjat ja sienet), kuidun, suolan sekä sokerin määrään ruokavaliossa. Lautasmalli ohjaa koostamaan yksittäisiä aterioita. Energian saannin ja kulutuksen tasapainottamisen kannalta tulee kiinnittää huomiota paitsi syödyn ruoan määrään myös elintarvikevalintoihin ja ruoanvalmistustapoihin.

Ravitsemussuositukset

Ota mittaa itsestäsi

Haluatko tietää painoindeksisi tai maksimisykkeesi? Mikä on perusaineenvaihduntasi ja eri toimintojen kalorinkulutuksesi? Mikä on vyötärön ympärysmittasi, oletko omena vai päärynä? Tee pikatestit linkkien laskureilla. Tulokset ovat viitteellisiä.