Olet täällä

Kotihoito

Kotihoito käsittää kotisairaanhoidon, kotipalvelun sekä kotona asumiseen liittyvät tukipalvelut.

Palvelut

Kotihoitoa annetaan sairauden, vammaisuuden, alentuneen toimintakyvyn tai muun vastaavan syyn vuoksi. Asiakkaina ovat vanhukset, lapsiperheet, vammaiset, pitkäaikaissairaat sekä mielenterveyskuntoutujat. Kotihoidon tavoitteena on auttaa asiakasta selviytymään omassa kodissa mahdollisimman pitkään. Kotihoito perustuu yhdessä asiakkaan ja omaisen kanssa laadittuun palvelu- ja hoitosuunnitelmaan ja hoidon suunnittelussa otetaan huomioon asiakkaan omat voimavarat sekä läheisten osallisuus asiakkaan hoidossa ja huolenpidossa.

Posion kunnassa on asetettu tavoite, jonka mukaan vuoteen 2015 mennessä noin 88 % yli 75-vuotiaista asuu omassa kodissaan. Se edellyttää, että kotihoidon sisältöön, kodin toimivuuteen ja apuvälineisiin, kuljetuksiin, päivätoimintaan sekä toimintakykyä ylläpitävään kuntoutukseen on jatkuvasti panostettava.

Kunnan tuottama kotipalvelu toimii taajama-alueella vuoden jokaisena päivänä kahdessa vuorossa.
Taajama-alueen ulkopuolella kotihoitoa on mahdollisuus järjestää maanantaista perjantaihin päiväsaikaan. Kotisairaanhoitajat työskentelevät arkipäivisin päiväsaikaan.

Kotihoito:
· henkilökohtaiseen hoivaan ja huolenpitoon liittyviä tehtävät
· sairaanhoitoon liittyvät tehtävät
· toimintakykyä ylläpitävään kuntoutukseen liittyviä tehtävät
· päivittäiseen ympäristön siistimiseen liittyvät tehtävät
· henkilökohtaisten vaatteiden huoltoon liittyvät tehtävät
· aamu-, ilta- ja välipalojen laittamiseen liittyviä tehtäviä
· ennakoiva työ (palvelutarpeen kartoitus, sosiaalityö, terveydenhoito, neuvonta ja ohjaus)

Kotihoitoon liittyvät tukipalvelut:
· kuukausisiivous
· vaatehuolto
· ateriapalvelut
· asiointipalvelu
· apteekin lääkkeenjako
· kuljetuspalvelu
· asunnon muutostyöt
· apuvälineet ja turvajärjestelmät

Kotihoidon henkilökuntaan kuuluu 1 kotihoidon ohjaaja, 2 sairaanhoitajaa, 8 lähihoitajaa, 6 kodinhoitajaa ja 2 kotiavustajaa.

 

Palvelut järjestää 1.6.2016 lukien Coronaria Oy   www.coronaria.fi/kuntapalvelut/posio/

 

Palvelusta vastaa

Sosiaalityöntekijä
Puhelinnumero(t): 
040 8012 306
Puhelinaika ma - pe klo 10 - 11. Muuna toimistoaikana soittopyyntö toimistosihteerin kautta puh. 040 8012 373.
Sähköpostiosoite: 
Perusturvatoimisto

Liittyvät palvelut

Sosiaaliasiamies on puolueeton henkilö, joka toimii asiakkaiden edun turvaajana.
Sosiaalipäivystys vastaa kiireelliseen avuntarpeeseen kaikkina vuorokauden aikoina ja viikonpäivinä...