Olet täällä

Kuljetuspalvelu

Kuljetuspalvelun järjestää Posion kunta ja palvelun tuottaa Coronaria Oy.

 

Palvelut

Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvellu

Sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut on tarkoitettu pääasiassa pienituloisille henkilöille, joilla on erityisiä pitkäaikaisia vaikeuksia liikkumisessa ja julkisten kulkuneuvojen käytössä, eivätkä palvelu- tai asiointilinjat ole henkilön käytettävissä.

Kuljetuspalvelun tarvetta arvioitaessa otetaan huomioon henkilön kokonaistilanne, jolloin arvioidaan toimintakykyä, terveydentilaa, sosiaalista ja taloudellista tilannetta sekä asuinympäristöä.

Hyvinvoitilautakunnan vahvistamat myöntämiskriteerit löytyvät alla olevasta linkistä.

Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu on kunnalle harkinnanvaraista toimintaa ja kuljetuspalveluja myönnetään käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa. Kuljetuspalveluna myönnetään enintään kahdeksan (8) yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa yksilöllisen tarpeen mukaan Posion kunnan alueella.
 

Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu

Kunnan on järjestettävä vammaispalvelulain 8 §:n 2 momentin mukaan vaikeavammaiselle henkilölle kohtuulliset kuljetuspalvelut niihin liittyvine saattajapalveluineen (vähintään 18 yhdensuuntaista jokapäiväiseen elämään kuuluvaa asiointi- ja vapaa-ajan matkaa kuukaudessa). Työ- ja opiskelumatkat järjestetään tarpeen edellyttämässä laajuudessa.

Vammaispalveluja koskevat päätökset ovat luonteeltaan henkilökohtaisia. Jos perheessä on useampia vammaisia henkilöitä, päätös tehdään jokaiselle erikseen, henkilökohtaisesti. Vammaisten henkilöiden tarpeet voivat olla erilaisia, jolloin kuljetuspalvelujenkin tarve voi suuntautua eri tarkoituksiin.

 

Kuljetuspalveluohje:

Hakemuslomake löytyy alla olevasta linkistä:

 

Palvelusta vastaa

Johtava sosiaalityöntekijä
Puhelinnumero(t): 
Matkapuhelin
040 8012 377
Puhelinaika ma - pe klo 10 - 11. Muuna toimistoaikana soittopyyntö toimistosihteerin kautta puh. 040 8012 373.
Sähköpostiosoite: 
Perusturvatoimisto
Sosiaalityöntekijä
Puhelinnumero(t): 
040 8012 306
Puhelinaika ma - pe klo 10 - 11. Muuna toimistoaikana soittopyyntö toimistosihteerin kautta puh. 040 8012 373.
Sähköpostiosoite: 
Perusturvatoimisto

Liittyvät palvelut

Sosiaaliasiamies on puolueeton henkilö, joka toimii asiakkaiden edun turvaajana.
Sosiaalipäivystys vastaa kiireelliseen avuntarpeeseen kaikkina vuorokauden aikoina ja viikonpäivinä...