Olet täällä

Lomituspalvelut

Posion paikallisyksikkö järjestää lomituspalvelut Kuusamon kaupungin sekä Taivalkosken ja Posion kuntien alueella.

Palvelut

Apilat

Paikallisyksikön alueella on vuonna 2016 152 tilaa ja 240 lomituspalveluita käyttäviä maatalousyrittäjiä. Lomituspäiviä järjestettiin vuonna 2015 n. 13 300 päivää.

Vakituisia maatalouslomittajia alueella on 56 henkilöä ja määräaikaisia 0-5 henkilöä sekä tuntilaisia maatalouslomittajia tilanteen mukaan.

Lomituspalvelut järjestää tiloille lakisääteisen vuosiloma-, sijaisapu, sekä tuetun maksullisen lomituksen.

Vuosiloma

Maatalousyrittäjän vuosiloman pituus on 26 päivää, johon saa sisältyä enintään kolme sunnuntaita tai pyhäpäivää.

Sijaisapu

Sijaisapua myönnetään maatalousyrittäjälle, joka tilapäisen syyn takia ei voi tehdä omaa tehtäväosuuttaan eikä hänen tehtäviään voida hoitaa yrityksen sisäisin järjestelyin.

Maksullinen lomitus

Maatalousyrittäjällä on mahdollisuus saada tuettua maksullista lomitusta 120 tuntia vuodessa. Maksullisen lomituksen järjestäminen ei saa haitata muiden yrittäjien vuosiloma- ja sijaisapulomituksia. Palvelun järjestämisen edellytyksenä on, että paikallisyksiköllä on vapaita lomittajia. Maksullisen lomituksen hinta on 1.1.2017 alkaen 12,00 €/h.
Lisäksi maatalousyrittäjillä on mahdollisuus saada täysin maksullista lomitusta, mikäli paikallisyksiköllä on tarjota vapaita lomittajia. Täysin maksullisen lomituksen hinta on 35,41 €/h.

Itsejärjestetty lomitus

Maatalousyrittäjällä on mahdollisuus valita käyttääkö hän kunnallista lomitusta vai järjestääkö hän lomituksensa itse. Jos yrittäjä haluaa järjestää lomituksensa itse, hänen on ilmoitettava siitä ennakkoon paikallisyksikölle. Ilmoitus tulee tehdä myös jos yrittäjä haluaa takaisin kunnalliseen lomitukseen. Ilmoitus tulee tehdä kesäkuun loppuun mennessä. Itse järjestetyssä lomituksessa yrittäjä itse ostaa lomituspalvelut ammatinharjoittajalta tai lomituspalveluyritykseltä. Paikallisyksikkö maksaa siitä korvauksen ammatinharjoittajalle tai lomituspalveluyritykselle. Maksettavan korvauksen suuruus on vuonna 2016 26,81 €/h.

 

Kuusamo

Toimistopäivät ovat maanantaisin klo 8.00 - 15.00 ja perjantaisin klo 11.00-14.00

Taivalkoski

Toimistopäivät ovat maanantaisin klo 9.00 - 15.00.

Palvelusta vastaa

Aiheeseen liittyvät asiasanat