Olet täällä

Omaishoidontuki

Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämisestä kotona. Omaishoitajana voi olla omainen tai muu hoidettavalle läheinen henkilö.

Palvelut

Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön kotona tapahtuvan hoidon ja huolenpidon järjestämisestä kotona. Omaishoitajana voi olla omainen tai muu hoidettavalle läheinen henkilö.
Päätöksen omaishoidon tuesta ja siihen sisältyvistä palveluista tekee kunta. Omaishoitaja ja kunta tekevät omaishoidon tuesta omaishoitosopimuksen, jonka liitteeksi laaditaan hoito- ja palvelusuunnitelma. Hoidettavan toimintakykyä arvioidaan RAVA-indeksillä.

Omaishoidon tukeen kuuluvat omaishoitajan rahallinen hoitopalkkio, lakisääteinen vapaa sekä omaishoitoa tukevat palvelut. Omaishoitajalle maksettavan palkkion suuruus riippuu hoidon sitovuudesta ja vaativuudesta. Omaishoidontuki on veronalaista tuloa ja siitä kertyy pääsääntöisesti eläkettä alle 65-vuotiaille.

 

Palvelusta vastaa

Johtava sosiaalityöntekijä
Puhelinnumero(t): 
Matkapuhelin
040 8012 377
Puhelinaika ma - pe klo 10 - 11. Muuna toimistoaikana soittopyyntö toimistosihteerin kautta puh. 040 8012 373.
Sähköpostiosoite: 
Perusturvatoimisto
Sosiaalityöntekijä
Puhelinnumero(t): 
040 8012 306
Puhelinaika ma - pe klo 10 - 11. Muuna toimistoaikana soittopyyntö toimistosihteerin kautta puh. 040 8012 373.
Sähköpostiosoite: 
Perusturvatoimisto

Liittyvät palvelut

Sosiaaliasiamies on puolueeton henkilö, joka toimii asiakkaiden edun turvaajana.
Sosiaalipäivystys vastaa kiireelliseen avuntarpeeseen kaikkina vuorokauden aikoina ja viikonpäivinä...