Olet täällä

Palveluseteli

Palveluseteli on vaihtoehtoinen järjestämistapa kunnan itse tuottamalle tai ostamalle palvelulle

Palvelut

Palvelusetelillä tarkoitetaan kunnan myöntämää sopimusta korvata yksityisen palveluntuottajan antaman palvelun kustannukset kunnan ennalta määräämään arvoon (=palvelusetelin arvo) asti. Kunta päättää palvelusetelillä hankittavista palveluista, palveluntuottajien hyväksymiskriteereistä ja palvelusetelin arvosta. Palvelusetelin käyttäjällä on muista järjestämistavoista poiketen oikeus valita haluamansa kunnan hyväksymä palveluntuottaja.

Posion kunnalla palveluseteli on käytössä seuraavissa sosiaalihuollon palveluissa:

  • Kotihoito
  • Omaishoidon lakisääteiset vapaat

Posion kunta ottaa käyttöön sähköisen palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmän kotihoidon ja omaishoidon vapaan palvelusetelien osalta. 

Kuka voi saada palvelusetelin?

Palvelusetelin avulla järjestetyn palvelun aloittaminen edellyttää kunnan työntekijän asiakkaalle tekemää palvelutarpeen arviointia. Palveluseteli voidaan myöntää asiakkaalle, joka täyttää palveluunpääsykriteerit. Kunta kuitenkin viime kädessä päättää siitä, kuka on oikeutettu saamaan palvelusetelin. 

Miten palveluseteliä käytetään?

Kun asiakkaalle on myönnetty palveluseteli, asiakas valitsee itse haluamansa palveluntuottajan kunnan hyväksymistä palveluseteliyrittäjistä. Asiakas tekee valitsemansa palveluntuottajan kanssa sopimuksen, jossa sovitaan mm. tuotettavan palvelun sisällöstä, ajankohdasta, hinnasta ja mahdollisista palvelun keskeytyksistä. Tätä sopimussuhdetta koskevat kuluttajaoikeuden ja sopimusoikeuden säännökset ja oikeusperiaatteet.

Asiakas on oikeutettu käyttämään palveluseteliä vain niihin palveluihin, joihin palveluseteli on myönnetty. Palveluntuottaja laskuttaa kuntaa kuukausittain palvelusetelien arvon osalta ja perii asiakkaalta omavastuuosuuden. Omavastuuosuus on palveluntuottajan hinnan ja palvelusetelin arvon välinen erotus. Asiakas voi halutessaan ostaa palveluntuottajalta lisäpalveluita, jotka asiakas maksaa itse. 

Palvelusetelin arvo

Palvelusetelin arvo on joko tulosidonnainen tai kiinteä riippuen siitä, mistä palvelusta on kysymys. Palvelusetelin arvon määräytymisestä on kerrottu tarkemmin palvelukohtaisissa sääntökirjoissa 

 

Palvelusta vastaa

Sosiaalityöntekijä
Puhelinnumero(t): 
040 8012 306
Puhelinaika ma - pe klo 10 - 11. Muuna toimistoaikana soittopyyntö toimistosihteerin kautta puh. 040 8012 373.
Sähköpostiosoite: 
Perusturvatoimisto
Johtava sosiaalityöntekijä
Puhelinnumero(t): 
Matkapuhelin
040 8012 377
Puhelinaika ma - pe klo 10 - 11. Muuna toimistoaikana soittopyyntö toimistosihteerin kautta puh. 040 8012 373.
Sähköpostiosoite: 
Perusturvatoimisto