Olet täällä

Valmisteilla olevat kaavat

Tällä hetkellä valmisteilla olevat kaavat.

Palvelut

Valmistelu

KIRINTÖVAARAN ASEMAKAAVAMUUTOS KORTTELEISSA 26 JA 27

Vireilletulo ja ehdotusvaiheen kuuleminen

Kirintövaaran asemakaavan muutos kortteleissa 26 ja 27 on laitettu vireille ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä koko kaavaprosessin ajan kunnanvirastolla osoitteessa  Kirkkotie 1, 97900 Posio sekä kunnan internetsivuilla.
Kaavan ehdotusvaihe asetetaan nähtäville 13.12.2017 – 17.1.2018 väliseksi ajaksi. Aineisto on nähtävillä kunnanvirastolla osoitteessa Kirkkotie 1, 97900 Posio sekä kunnan internetsivuilla. Nähtävillä olon aikana osallisilla ja kunnan jäsenillä on mahdollisuus esittää mielipiteensä asemakaavan muutosaineistosta 17.1.2018 mennessä joko sähköisesti osoitteella info@posio.fi   tai kirjallisesti ositteeseen: Posion kunta, Kirkkotie 1, 97900 Posio.

Kuulutus vireilletulosta ja ehdotusvaiheen kuulemisesta kokonaisuudessan alhaalla.

Kaava-aineisto

 

 

MURTOTUULEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

Posion kunnanvaltuusto on hyväksynyt  Murtotuulen tuulivoimapuiston osayleiskaavan 31.8.2017 § 52.  Alla kuulutus ja kaava-aineisto lukuunottamatta vain viranomaiskäyttöön tarkoitettuja asiakirjoja.

Kuulutus kaavan hyväksymisestä

 

KUULUTUS OSAYLEISKAAVAN EHDOTUSVAIHEEN KUULEMISESTA JA KUULEMISVAIHEEN PIDENTÄMISESTÄ

Posion Murtotuulen tuulivoimapuiston osayleiskaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta on kuulutettu 7.6.2017 (kunnan kotisivuilla, kunnan ilmoitustaululla ja Koillissanomat-lehdessä). Kuulutuksessa ilmoitettua kaavaehdotuksen nähtävillä  pitämisaikaa on jatkettu kahdella viikolla, jotta Kuriiri-lehden lukijoilla on maankäyttö- ja rakennuslaissa määrätty aika (30 vrk) muistuksen esittämiseen. Osayleiskaavaehdotus pidetään MRL 65 §:n ja MRS 19 §:n mukaisesti kuulemista varten virallisesti nähtävillä 7.6. – 21.7.2017 välisen ajan Posion kunnanvirastolla (Kirkkotie 1), Posion kunnankirjastolla (Suopolku 1) ja Posion kunnan nettisivuilla. MRL 65 §:n nojalla osallisilla on mahdollisuus arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua mielipiteensä kirjallisesti asiasta. Mielipiteensä voivat esittää myös muut kunnan jäsenet. Mielipiteet (muistutukset) kaavan ehdotusvaiheen aineistosta tulee toimittaa 21.7.2017 mennessä kirjallisesti kunnanhallitukselle osoitteella: Kunnanhallitus, Posion kunta, Kirkkotie 1, 97900 Posio. Kuulutus kokonaisuudessaan alhalla.

EHDOTUSVAIHEEN KUULEMINEN

Posion Murtotuulen tuulivoimapuiston osayleiskaavaa koskeva ehdotus pidetään MRL 65 §:n ja MRA 19 §:n mukaisesti kuulemista varten virallisesti nähtävillä 7.6.-7.7.2017 Posion kunnanvirastolla (Kirkkotie 1) Posion kunnankirjastolla (Suopolku 1) sekä Posion kunnan nettisivuilla. MRL 65 §:n nojalla osallisilla on mahdollisuus arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua mielipiteensä kirjallisesti asiasta. Mielipiteensä voivat esittää myös muut kunnan jäsenet. Mielipiteet (muistutukset) kaavan ehdotusvaiheen aineistosta tulee toimittaa 7.7.2017 mennessä kirjallisesti kunnanhallitukselle osoitteella: Kunnanhallitus, Posion kunta, Kirkkotie 1, 97900 Posio. Kuulutus kokonaisuudessaan alhalla.

Kaava-aineisto liitteenä ohessa:

 

VALMISTELUVAIHEEN KUULEMINEN

Posion Murtotuulen tuulivoimapuiston osayleiskaavaa koskeva luonnos pidetään MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti kuulemista varten virallisesti nähtävillä Posion kunnanviarastolla 22.3.-21.4.2017 osoitteessa Kirkkotie 1, 97900 Posio. MRL 62 §:n nojalla osallisilla on mahdolliuus arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua mielipiteensä kirjallisesti asiasta.  Mielipiteensä voivat esittää myös muut kunnan jäsenet. Mielipiteet tulee toimittaa osoitteeseen Posion kunnanhallitus, Posion kunta, Kirkkotie 1, 97900 Posio.  Kuulutus kokonaisuudessa alhaalla.

Kaava-aineisto liitteineen ohessa:

 

MURTOTUULEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVAN VIREILLETULO

Murtotuulen tuulivoimapuiston osayleiskaava on kuulutettu vireille 8.2.2017. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on asetettu nähtäville.

Alla vireilletulokuulutus sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

 

Palvelusta vastaa