Olet täällä

Valmisteilla olevat kaavat

Tällä hetkellä valmisteilla olevat kaavat.

Palvelut

Valmistelu

POSION LIVOJÄRVEN KUMPULAHDEN ASEMAKAAVA

ASEMAKAAVAEHDOTUS

Livojärven Kumpulahden Palokankaan alueen (tila 614-414-27-2) kaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville 10.3. – 14.4.2020 väliseksi ajaksi (MRL 65§ ja MRA 27§).

Alla kuulutus ja kaava-aineisto

Kuulutus

Kaava

Kaavaselostus

Museovirastolle tehty arkeologinen selvitys

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Natura-arviointi

VIREILLE TULO

Livojärven Kumpulahden asemakaava Palokankaan alueella tilalla 614-414-27-2 kuulutetaan vireille sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan nähtäville 9.1.2020.

Alla olevista linkeistä vireilletulokuulutus ja OAS.

Kuulutus

Osallistusmis- ja arviointisuunnitelma

 

POSION AUTTIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA

Posion Auttijären ranta-asemakaavaluonnos aineistoineen pidetään uudelleen yleisesti nähtävillä 9.4. – 7.5.2020

Alhaalla kuulutus luonnoksen nähtävillä olosta ja kaava-aineisto.

Kuulutus
Kaava
Kaavaselostus
Luontoselvitys
Arkeologinen selvitys

Vireille tulo ja luonnosvaiheen valmisteluaineisto nähtävillä

Posion Auttijärven ranta-asemakaava kuulutetaan vireille. Vireille tuloa varten on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), joka on nähtävillä koko kaavoitusprosessin ajan.

Posion Auttijärven ranta-asemakaavan luonnosvaiheen valmisteluaineisto asetataan MRA 30 §:n mukaisesti nähtäville  3.7.-2.8.2019 väliseksi ajaksi.

Alhaalla kuulutus vireilletulosta ja lounnosvaiheen valmisteluaineiston nähtävillä olosta sekä kaava-aineisto.

Kuulutus
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Kaava
Kaavaselostus
Luontoselvitys
Arkeologinen selvitys

 

 

Palvelusta vastaa