Olet täällä

Valmisteilla olevat kaavat

Tällä hetkellä valmisteilla olevat kaavat.

Palvelut

Valmistelu

MURTOTUULEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

Posion kunnanvaltuusto on hyväksynyt  Murtotuulen tuulivoimapuiston osayleiskaavan 31.8.2017 § 52.  Alla kuulutus ja kaava-aineisto lukuunottamatta vain viranomaiskäyttöön tarkoitettuja asiakirjoja.

Kuulutus kaavan hyväksymisestä

 

KUULUTUS OSAYLEISKAAVAN EHDOTUSVAIHEEN KUULEMISESTA JA KUULEMISVAIHEEN PIDENTÄMISESTÄ

Posion Murtotuulen tuulivoimapuiston osayleiskaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta on kuulutettu 7.6.2017 (kunnan kotisivuilla, kunnan ilmoitustaululla ja Koillissanomat-lehdessä). Kuulutuksessa ilmoitettua kaavaehdotuksen nähtävillä  pitämisaikaa on jatkettu kahdella viikolla, jotta Kuriiri-lehden lukijoilla on maankäyttö- ja rakennuslaissa määrätty aika (30 vrk) muistuksen esittämiseen. Osayleiskaavaehdotus pidetään MRL 65 §:n ja MRS 19 §:n mukaisesti kuulemista varten virallisesti nähtävillä 7.6. – 21.7.2017 välisen ajan Posion kunnanvirastolla (Kirkkotie 1), Posion kunnankirjastolla (Suopolku 1) ja Posion kunnan nettisivuilla. MRL 65 §:n nojalla osallisilla on mahdollisuus arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua mielipiteensä kirjallisesti asiasta. Mielipiteensä voivat esittää myös muut kunnan jäsenet. Mielipiteet (muistutukset) kaavan ehdotusvaiheen aineistosta tulee toimittaa 21.7.2017 mennessä kirjallisesti kunnanhallitukselle osoitteella: Kunnanhallitus, Posion kunta, Kirkkotie 1, 97900 Posio. Kuulutus kokonaisuudessaan alhalla.

EHDOTUSVAIHEEN KUULEMINEN

Posion Murtotuulen tuulivoimapuiston osayleiskaavaa koskeva ehdotus pidetään MRL 65 §:n ja MRA 19 §:n mukaisesti kuulemista varten virallisesti nähtävillä 7.6.-7.7.2017 Posion kunnanvirastolla (Kirkkotie 1) Posion kunnankirjastolla (Suopolku 1) sekä Posion kunnan nettisivuilla. MRL 65 §:n nojalla osallisilla on mahdollisuus arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua mielipiteensä kirjallisesti asiasta. Mielipiteensä voivat esittää myös muut kunnan jäsenet. Mielipiteet (muistutukset) kaavan ehdotusvaiheen aineistosta tulee toimittaa 7.7.2017 mennessä kirjallisesti kunnanhallitukselle osoitteella: Kunnanhallitus, Posion kunta, Kirkkotie 1, 97900 Posio. Kuulutus kokonaisuudessaan alhalla.

Kaava-aineisto liitteenä ohessa:

 

VALMISTELUVAIHEEN KUULEMINEN

Posion Murtotuulen tuulivoimapuiston osayleiskaavaa koskeva luonnos pidetään MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti kuulemista varten virallisesti nähtävillä Posion kunnanviarastolla 22.3.-21.4.2017 osoitteessa Kirkkotie 1, 97900 Posio. MRL 62 §:n nojalla osallisilla on mahdolliuus arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua mielipiteensä kirjallisesti asiasta.  Mielipiteensä voivat esittää myös muut kunnan jäsenet. Mielipiteet tulee toimittaa osoitteeseen Posion kunnanhallitus, Posion kunta, Kirkkotie 1, 97900 Posio.  Kuulutus kokonaisuudessa alhaalla.

Kaava-aineisto liitteineen ohessa:

 

MURTOTUULEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVAN VIREILLETULO

Murtotuulen tuulivoimapuiston osayleiskaava on kuulutettu vireille 8.2.2017. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on asetettu nähtäville.

Alla vireilletulokuulutus sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

 

Palvelusta vastaa