Olet täällä

Vammais- ja vanhusneuvosto

Vammais- ja vanhusneuvoston toimintasäännön mukaan Posion kunnan vammais- ja vanhusneuvosto on kunnan ja sen alueella toimivien vammaisten ja ikäihmisten, vanhus-
ja vammaisjärjestöjen sekä muiden vanhus- ja vammaistyötä tekevien yhteistyöelin.

Palvelut

Vammais- ja vanhusneuvostossa on 6 vammais- ja vanhusjärjestöjen jäsentä sekä kaksi luottamusmiesjäsentä, johtava sosiaalityöntekijä, vanhustyön vastaava, hyvinvointipalveluista palvelujohtaja, kulttuuri-kirjastonjohtaja sekä toimintaympäristöpalveluitten edustaja, yhteensä 13 jäsentä.

Vammais- ja eläkeläisjärjestöt valitsevat jäsenet ja heille varajäsenet aina valtuustokaudeksi kerrallaan. Vammaisjärjestöt valitsevat keskuudestaan kolme ja eläkeläisjärjestöt
kolme jäsentä. Järjestöjen edustuksessa tulee noudattaa tasapuolisuutta.

Kunnanhallitus nimeää toimintaympäristöpalveluiden edustajan sekä valitsee keskuudestaan oman edustajansa, joka toimii neuvoston puheenjohtajana.

Hyvinvointipalveluiden lautakunnan edustajana on puheenjohtaja. Viranhaltijoista neuvostoon nimetään hyvinvointipalveluista palvelujohtaja, johtava sosiaalityöntekijä sekä vanhustyön vastaava.

Vammais- ja vanhusneuvosto valitsee keskuudestaan sihteerin ja varapuheenjohtajan.

Vammais- ja vanhusneuvosto kokoontuu 1-2 kertaa vuodessa.