Olet täällä

Veteraanikuntoutus

Veteraanikuntoutusta järjestetään joko avo- tai laitoskuntoutuksena.

Palvelut

Avokuntoutus

Avokuntoutus toteutetaan joko veteraanin kotona tai terveyskeskuksessa fysioterapiaosastolla. Avokuntoutusta voi saada joko 15 tai 25 kertaa veteraanin toimintakykyluokasta riippuen. Kuntoutukseen tarvitaan fysioterapialähete. Kotona tapahtuva kuntoutus myönnetään, jos katsotaan, että terveyskeskuksessa käynti matkoineen on liian rasittava kuntoutujalle. Myös silloin, jos veteraanin puolisoa ei voi jättää yksin kotiin, on mahdollista saada veteraanikuntoutus kotikäyntinä. Avokuntoutukseen kuuluu lisäksi 1- 2 kertaa annettava jalkojen hoito.

Terveyskeskuksessa käydessä valtio korvaa veteraanin kyydit täysimääräisesti. Matkoihin voi käyttää omaa autoa, yleisiä kulkuneuvoja tai taksia. Taksin käyttö kyyteihin on ikääntymisen myötä selvästi lisääntynyt.

Laitoskuntoutus

Laitoskuntoutukseen valitut veteraanit voivat käydä kuntoutus jaksoilla esim. Tropiikissa, Edenissä, Rovaniemen Veljes-sairaskodilla, Ilkassa ja ODL:ssa. Myös muut kuntoutuslaitokset käyvät, mikäli ne ovat valtion hyväksymällä listalla. Veteraanin toimintakykyluokka ohjaa laitoskuntoutus paikan valintaa. Alimpaan toimintakykyluokkaan kuuluva veteraani ei voi päästä kuntoutus jaksolle kylpylään vaan hänelle katsotaan sopivampi kuntoutuspaikka. Kuntoutusjakso voi kestää 10 vrk tai 14 vrk. Joskus voidaan veteraanille myöntää tätäkin pidempi jakso, jos se katsotaan hänen kuntoutumisen kannalta olevan tarpeen. Jalkojenhoito sisältyy laitoskuntoutusjaksolle.

Kuntoutuslaitokseen tarvitaan veteraanista lääkärin tekemä B-lausunto. Laitoskuntoutusjaksolle veteraanit menevät yleensä taksilla, jolloin taksinkuljettaja toimii avustajana kyydin aikana. Myös nämä matkat valtio korvaa täysimääräisesti.

Muutamia veteraanikuntoutusjaksoja on toteutettu myös terveyskeskuksen vuodeosastolla.

Haku veteraanikuntoutukseen

Ilmoitus hakemisesta julkaistaan paikallisessa lehdessä ja veteraanit itse sekä omaiset huolehtivat hakulomakkeen palauttamisen fysioterapiaosastolle.Hakuaika kuntoutukseen päättyy joulukuun viimeinen päivä. Kotihoidon työntekijät, terveydenhoitajat ja kuntoutuksen työntekijät avustavat kuntoutukseen hakemisessa.

Valinnat

Veteraanikuntoutukseen valitaan valtion myöntämän määrärahan puitteissa mahdollisimman moni veteraanitunnuksen omaava. Valinnan tekee työryhmä, johon kuuluvat mm. lääkäri, kotisairaanhoitaja sekä fysioterapeutti. Päätavoitteena kuntoutukseen valituilla kotikuntoisuuden säilyminen.

Sotainvalidien, Lottien sekä karjankuljettajien kuntoutukset

Sotainvalidit, Lotat ja sodan aikana erityistehtävissä toimineet (karjankuljettajat) hakevat kuntoutukseen erillisellä hakumenettelyllä. Valtiokonttorin nettisivuilla on hakulomakkeet sotainvalideille ja karjankuljettajille. Hakulomakkeet postitetaan suoraan valtiokonttorille liitteineen.

Avokuntoutukseen hakijat tarvitsevat fysioterapialähetteen ja laitoskuntoutukseen hakevat B-lausunnon liitteeksi hakemukseen. Myös Lotilla on oma hakujärjestelmä. Hakulomakkeita saa Lotta Svärd säätiön sivuilta netistä.

Rintamaveteraanien kuntoutusjaksot ovat nyt haettavissa. Hakemuslomake löytyy alla olevasta linkintä:

 

Palvelusta vastaa

Fysioterapeutti
Puhelinnumero(t): 
Matkapuhelin
040 8012 339
Valkama
Sosiaalityöntekijä
Puhelinnumero(t): 
040 8012 306
Puhelinaika ma - pe klo 10 - 11. Muuna toimistoaikana soittopyyntö toimistosihteerin kautta puh. 040 8012 373.
Sähköpostiosoite: 
Perusturvatoimisto