Olet täällä

Yleinen edunvalvonta

Yleisen edunvalvonnan järjestämisvastuu on siirtynyt 1.1.2009 alkaen kunnilta valtiolle. Rovaniemen oikeusaputoimiston edunvalvontayksikkö ostaa palvelut Posion kunnalta.

Palvelut

Edunvalvojan tehtävä:

Maistraatti tai käräjäoikeus voi määrätä edunvalvojan henkilölle, joka ei itse kykene valvomaan etuaan tai hoitamaan asioitaan. Edunvalvoja on päämiehensä luottohenkilö. Hän puolustaa päämiehen etuja ja edustaa tätä asioissa, jotka on määrätty hänen hoidettavikseen. Edunvalvojan tehtävän sisällöstä päättää maistraatti tai käräjäoikeus.

Posiolla edunvalvontatoimisto sijaitsee kunnanvirastolla, Kirkkotie 1, 97900  POSIO
 

Palvelusta vastaa