Olet täällä

Posion nuorisovaltuusto

Posion nuorisovaltuusto on posiolaisten nuorten väylä vaikuttamiseen.

Nuorisovaltuusto

Nuoret tekevät koululla ehdotuksen nuorisovaltuuston jäsenistä, joiden esityksestä hyvinvointilautakunta valitsee Posion nuorisovaltuuston kahdeksi vuodeksi kerrallaan.
Nuorisovaltuustoon kuuluu

  • kolme oppilasta peruskoulun 7.-9. luokilta
  • kolme oppilasta lukiosta
  • nuorisotilojen edustaja
  • nuorten työllistettyjen edustaja
  • puheoikeudella nuorisovaltuustoon kuuluvat myös peruskoulun opettajaedustaja, lautakunnan edustaja ja vapaa-aikasihteeri

Nuorisovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikaudeksi.


Nuorisovaltuuston toimintaperiaatteet

Virallinen nimi on Posion nuorisovaltuusto, toimipaikka on Posion kunta ja vastaava hallintokunta on hyvinvointiautakunta. Varsinaisia jäseniä 8, joista jokaisella on puhe- ja äänioikeus. Lisäksi yksi edustaja on hyvinvointilautakunnasta ja yksi peruskoulun opettajista sekä vapaa-aikasihteeri.

Jäsenen tulee ilmoittaa puheenjohtajalle tai vapaa-aikatoimistoon mahdollisesta esteestä, jos ei pääse kokoukseen. Nedulla on mahdollisuus valita asioiden valmistelua varten työryhmä/työryhmiä.

Puheenjohtajisto valitaan joka toimikauden alussa ensimmäisessä kokouksessa, sihteerinä toimii nuorisovaltuuston yksi jäsen vapaa-aikasihteerin avustuksella. Puheenjohtaja ja sihteeri hoitavat koollekutsumisen ja valmistelevat asialistan yhdessä vapaa-aikasihteerin kanssa.

Kokous on virallinen ja päätösvaltainen, kun vähintään neljä jäsentä on paikalla. Kokouskutsu on toimitettava jäsenille vähintään neljä päivää ennen kokousta. Kokouksessa puhetta johtaa puheenjohtaja. Kokouksista ei makseta kokouspalkkiota, matkakulut maksetaan. Toimikauden alussa vahvistetaan säännöt ja toimintaperiaatteet.

Toimikauden alussa tehdään toimintasuunnitelma.

Lisätietoja antaa