Olet täällä

Rantala-koti

Rantala-koti tarjoaa muistisairautta sairastaville henkilöille tehostettua hoitoa ja hoivaa 13 asukaspaikalla, joista yksi on varattu lyhytaikaishoitoa varten.

Ryhmäkodissa asuminen perustuu vuokrasopimukseen, jonka tekee vanhustyön vastaava yhdessä asukkaan kanssa. Vuokran lisäksi asiakas maksaa palvelu-, ateria- ja vaatehuoltomaksun sekä mahdollisen kalusto- ja liinavaatemaksun. Palvelumaksun määrittämistä varten asukkaan on tehtävä tuloselvitys nettotuloistaan. Asukas on oikeutettu KELA:n eläkkeensaajan hoitotukeen ja mahdolliseen asumistukeen. Asukkaan palvelun tarve määritellään hoito- ja palvelusuunnitelmassa, joka laaditaan asukkaan muutettua Rantala-kotiin.

Tavoitteena on tarjota asukkaille heidän kuntonsa ja tarpeensa mukaista, yksilöllistä, omatoimisuutta tukevaa hoitoa ja huolenpitoa kuntouttavan työotteen periaatteiden mukaan. Toiminta tapahtuu yhteistyössä asukkaiden, heidän omaisten ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Yksikön henkilökunta ohjaa ja neuvoo asukkaita ja heidän omaisiaan muistisairauden esiin tuomissa kysymyksissä ja ongelmissa.
Rantala-kodissa voi asua henkilö, joka tarvitsee hyvin paljon ohjausta, tukea ja apua päivittäisissä toiminnoissaan.

Rantala-kodissa työskentelee 7 lähihoitajaa, 1 lähohoitajaoppisopimusopiskelija sekä 1 palkkatukityöllistetty osastoapulainen. Henkilökunta on paikalla ympäri vuorokauden. Rantala-kodin esimiehenä toimii vanhustyön vastaava.

 

Sijainti

Lisätietoja antaa