Olet täällä

Suvanto

Ryhmäkoti Suvanto tarjoaa 12 asukaspaikalla yksilöllistä, asukkaan omatoimisuutta tukevaa, turvallista ja kodinomaista hoitoa.

Suvannon asukkaan fyysinen, psyykkinen ja/ tai sosiaalinen toimintakyky on alentunut niin, ettei hän selviydy enää avohoidossa omaisten eikä kotihoidon palvelujen turvin.

Kotihoidossa oleville vanhuksille Suvanto tarjoaa mahdollisuuden lyhytaikaishoitoon neljällä asukaspaikalla. Lyhytaikaishoidon tavoitteena on tukea asiakkaan selviytymistä kotona sekä antaa omaishoitajalle lomaa hoidettavansa hoidosta. Kuntouttava työote, asukkaan säilyneiden voimavarojen ja kykyjen ylläpitäminen on hoitoa ohjaava periaate. Jokaiselle asukkaalle nimetään omahoitaja.

Ryhmäkodissa asuminen perustuu vuokrasopimukseen, jonka tekee vanhustyön vastaava yhdessä asukkaan kanssa. Vuokran lisäksi asiakas maksaa palvelu-, ateria- ja vaatehuoltomaksun sekä mahdollisen kalusto- ja liinavaatemaksun. Palvelumaksun määrittämistä varten asukkaan on tehtävä tuloselvitys nettotuloistaan. Asukas on oikeutettu KELA:n eläkkeensaajan hoitotukeen ja mahdolliseen asumistukeen. Asukkaan palvelun tarve määritellään hoito- ja palvelusuunnitelmassa, joka laaditaan asukkaan muutettua Suvantoon.

Suvannossa työskentelee 10 lähihoitajaa. Henkilökunta on paikalla ympäri vuorokauden. Suvannon esimiehenä toimii vanhustyön vastaava.
 

Sijainti

Lisätietoja antaa