Olet täällä

Vähähiilisyyden edistäminen Itä-Lapissa - VähäC

EAKR & Lapin liitto

Kaupungit, kunnat ja kuntayhtymät ovat tärkeässä asemassa kestävän kehityksen periaatteiden ja kansallisten tavoitteiden soveltamisessa paikallisen elinkeinon ja rakennetun ympäristön erityispiirteisiin.

Hankkeessa valmistellaan Itä-Lapin kuntiin vähähiilisyysstrategia, jonka tavoitteena on lisätä paikallisten, uusiutuvien energialähteiden sekä materiaalien käyttöä. Tämän hankkeen tavoitteena on saattaa rakentamista suunnitteleville tietoa ja ohjeita ekologisemmasta rakentamisesta sekä kasata toimenpideohjelma jota Itä-Lapin kunnat toteuttavat rakennushankkeita kilpailuttaessa, alueita kaavoittaessa sekä rakennuslupia myöntäessä. Rakennusten koko elinkaaren hiilijalanjälki tulee ottaa huomioon ja suositaan vähähiilisiä ratkaisuja.

Uusia yrityksiä perustettaessa ja toimivien yrityksien toimintatapaa tulee tarkastella jatkossa tarkemmin vähähiilisyys huomioon ottaen. Hankkeessa kartoitetaan vähähiilisyyden kehittämisestä kiinnostuneet yritykset, joille tehdään kehittämissuunnitelma vähähiilisyysstrategiaksi. Jokaisesta mukana olevasta kunnasta valitaan eri toimialojen yrityksiä yksi/kunta. Saatu tieto on monistettavissa muiden yritysten käyttöön.

Hankeaika: 1.2.2019 – 31.1.2021

Kokonaisbudjetti: 228 352,00€

EAKR- ja valtion rahoitus: 80%

Kuntien rahoitus: 16,61%

Muu julkinen rahoitus: 3,39%