Olet täällä

Valmankoti

Valmankoti toimii kotina 19 asukkaalle, jotka tarvitsevat lähes jatkuvasti tai toistuvasti toisen henkilön antamaa apua.

Ryhmäkodin asukkaita ovat myös kotihoidossa olevat henkilöt, joille tarjotaan mahdollisuus toimintakykyä ylläpitävään lyhytaikaishoitoon. Valmankodissa annetaan myös päivähoitoa rajoitetussa määrin. Valmankoti tarjoaa kodinomaisen, turvallisen ja omatoimisuutta tukevan asuinympäristön asukkailleen. Kuntouttava työote, asukkaan säilyneiden voimavarojen ja kykyjen ylläpitäminen on hoitoa ohjaava periaate. Jokaiselle asukkaalle nimetään omahoitaja.

Ryhmäkodissa asuminen perustuu vuokrasopimukseen, jonka tekee vanhustyön vastaava yhdessä asukkaan kanssa. Vuokran lisäksi asiakas maksaa palvelu-, ateria- ja vaatehuoltomaksun sekä mahdollisen kalusto- ja liinavaatemaksun. Palvelumaksun määrittämistä varten asukkaan on tehtävä tuloselvitys nettotuloistaan. Asukas on oikeutettu KELA:n eläkkeensaajan hoitotukeen ja mahdolliseen asumistukeen. Asukkaan palvelun tarve määritellään hoito- ja palvelusuunnitelmassa, joka laaditaan asukkaan muutettua Valmankotiin.

Valmankodissa työskentelee 9 perus-/lähihoitajaa, yksi lähihoitajaoppisopimusopiskelija sekä yksi palkkatukityöllistetty osastoapulainen. Henkilökunta on paikalla ympäri vuorokauden. Valmankodin esimiehenä toimii vanhustyön vastaav

Sijainti

Lisätietoja antaa