Olet täällä

VÄRI - Värriön tutkimusaseman huippututkimus hyödyntämään Itä-Lapin elinkeinoelämää

Hankkeen tavoitteena on lisätä Värriön tutkimusaseman ja paikallisen elinkeinoelämän yhteistyötä ja saada tutkimustulokset alueen elinkeinoelämän ja kansalaisten hyödynnettäviksi. Hankkeessa pyritään kansantajuistamaan tutkimusaseman tuloksia, kohtauttamaan alueen osaamista, kehittäjiä ja alueella toimivia yrityksiä sekä kehittämään alueen innovaatiopotenttiaalia. 

Hankkeessa järjestetään työpajoja, joissa kehitetään ratkaisuja arjen tarpeisiin ja innovoidaan hyödyntäen Värriön tutkimusaseman tutkimustuloksia. Värriön tutkimusaseman tieteellinen tutkimustoiminta ja sen tulokset saatetaan vahvemmin tukemaan muita alueen elinkeinoja kuten biojalostomohanketta, muuta metsätaloutta ja luonnontuote- sekä poroelinkeinoa. Hankkeessa kehitetään myös metsästysmatkailua ja harrastetoimintaa.

Hankeaika: 27.8.2018 – 31.7.2020

Kokonaisbudjetti: 297 029,00€

EAKR -rakennerahasto: 70%