Olet täällä

Ykityisteiden kunnossapidossa avustaminen

Kunnan osallistuminen yksityisteiden tienpitoon

Tienpitoa varten tiestö jaetaan kolmeen ryhmään seuraavasti:

1. Valtionavustukseen oikeuttavat yksityistiet
2. Erillisellä päätöksellä hoidettavat ei valtionapuun oikeutetut yksityistiet,
joiden pituus on vähintään 500 metriä
3. Muut 100 - 500 metriä pitkät, vähintään yhden pysyvän asutuksen tiet

Alhaalla olevasta liitetetiedosta löytyy tietoa siitä miten kunta osallistuu yksityisteiden tienpitoon.

 

Lisätietoja antaa