Olet täällä

Yli 29 vuotiaiden työpajatoiminta

Työttömälle työnhakijalle voidaan laatia TE-palveluissa tai TYP:issä suunnitelma, jossa sovitaan esim. työkokeilusta tai palkkatuetusta työstä. Työkokeilun tai palkkatuetun työn järjestäjänä voi olla yritys, yksityinen elinkeinonharjoittaja, yhteisö (esim. kunta tai yhdistys), säätiö tai valtion virasto. Palkkatuetussa työllistämisessä työnantaja voi saada palkkatukea, kun palkkaa työttömän työnhakijan, jolla on vaikeuksia työllistyä. Työllistymistä voivat vaikeuttaa mm. pitkä työttömyys, ammattitaidon puute, vamma tai sairaus. Palkkatuki on aina harkinnanvarainen, ja se perustuu työttömän työnhakijan tarpeisiin. TE-palvelut arvioivat kuinka hyvin palkkatuettu työ parantaa työttömän ammatillista osaamista ja avoimille työmarkkinoille työllistymistä. TE-toimisto päättää tuen suuruuden ja keston tapauskohtaisesti.