Olet täällä

Yritykselle, joka yrittäjän lisäksi työllistää enintään 5 henkeä

Avustuksen edellytyksenä on kannattava yritystoiminta ennen koronaepidemiaa. ELY-keskusten kautta jaettava avustus menee enintään 5 henkeä työllistäville yrityksille (sis. yrittäjä / yrittäjät), jotka ovat kärsineet koronaviruksen aiheuttamista markkina- ja tuotantohäiriöistä.

Rahoitusta voidaan myöntää kaikkien toimialojen pienyrityksille lukuun ottamatta maa-, kala- ja metsätaloutta sekä maataloustuotteiden jalostusta.

ELY-keskusten kautta tuetaan mm. pienten yritysten työntekijöiden palkanmaksua ja mahdollisesti esimerkiksi vuokrakuluja.

Hakuesite: ELY-keskuksen rahoitus yrityksille

Lue ensin hakuohjeet: https://www.ely-keskus.fi/documents/10191/3519054/Ohje_poikkeusrahoitushakemus.pdf/a5154061-d296-4c5a-aaac-d404b2816027

Lisätietoja: https://www.ely-keskus.fi/web/ely/koronarahoitus-ukk#1

Hakulinkki: https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/fi/uusi/yrtu_covid19emergencyfunding

 

Avustus voidaan myöntää yritysmuodosta riippumatta yrityksille:

 • jotka työllistävät vähintään yhden ja enintään viisi työsuhteessa olevaa työntekijää, jotka eivät ole yrittäjäasemassa toimivia henkilöitä ja joiden työaika on keskimäärin vähintään 30 tuntia viikossa.
 • joille koronavirus on aiheuttanut tilapäisiä markkina- ja tuotantohäiriöitä
 • jotka pyrkivät uudistumaan ja vahvistamaan osaamistaan

Avustusta voi hakea yhteen toimenpiteeseen kerrallaan, eli Tilanneanalyysiin ja Kehittämistoimenpiteisiin. Kumpaankin toimenpiteeseen voi avustusta saada vain kerran. Jos haetaan avustusta tilanneanalyysiin tekemiseen, voidaan hakea avustusta kehittämistoimenpiteisiin aikaisintaan kuukauden kuluttua tilanneanalyysiä koskevasta päätöksestä. Suositus on, että avustusta ensin haetaan Tilanneanalyysiin ja sitten Kehittämistoimenpiteisiin.

Avustusta myönnetään:

1. Tilanneanalyysin tekemiseen, avustuksen osuus 80% max 10 000 €, avustuksesta voidaan maksaa ennakkona 70%

Yritys voi selvittää ja suunnitella

 • yrityksen toimintaa
 • uusia liiketoimintoja
 • tuotannon ja palvelujen organisoimista koronan aiheuttamassa markkina- ja tuotantohäiriötilanteessa ja sen jälkeen

Hyväksyttäviä kustannuksia ovat:

 • yrittäjän ja yrityksen palkattujen työntekijöiden laskennalliset palkkakustannukset (2000 €/kk)
 • välilliset kustannukset (mm. työnantajamaksut), joiden määräksi esitetään asetuksen muutoksella 50% laskennallisista palkkamenoista

Lisäksi käytettävissä ovat:

 • ELY-keskuksen yritysten kehittämispalveluiden asiantuntijakonsultit à 30 € + alv / päivä

2. kehittämistoimenpiteisiin, avustuksen osuus 80% max 100 000 €, avustuksesta voidaan maksaa ennakkona 70%

Toimenpiteet voivat liittyä esimerkiksi

 • liiketoiminnan uudelleensuuntaamiseen
 • alihankintaverkoston kehittämiseen
 • tuotannon uudenlaiseen organisointiin
 • tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen sekä
 • osaamisen vahvistamiseen

Avustusta ei voida myöntää yrityksen tavanomaiseen toimintaan. Hankkeen toteutus pääasiassa vuoden 2020 loppuun mennessä.

Hyväksyttäviä kustannuksia ovat:

 • yrityksen henkilöstön hankkeeseen kohdistuvat tosiasialliset palkat ml. yrittäjien TOSIASIALLISET palkat
 • ulkopuolisten palvelujen ja asiantuntijoiden käytöstä aiheutuvat kustannukset, mukaan lukien henkilöstön koulutus
 • tuotteiden kehittämiseen liittyvät raaka-aineet ja puolivalmisteet

Lue ensin hakuohjeet:

http://www.ely-keskus.fi/web/ely/poikkeusrahoitus;jsessionid=5348341C43A32F33D0273E38AE648147?p_p_id=122_INSTANCE_aluevalinta&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_564233524_resetCur=true&p_r_p_564233524_categoryId=14253

Hakulinkki: https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/fi/uusi/yrtu_covid19emergencyfunding

http://www.ely-keskus.fi/web/ely/poikkeusrahoitus;jsessionid=5348341C43A32F33D0273E38AE648147?p_p_id=122_INSTANCE_aluevalinta&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_564233524_resetCur=true&p_r_p_564233524_categoryId=14253