Olet täällä

Ystävyyskunta Nesseby

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nesseby

Pohjois-Norjassa Varanginvuonon pohjukassa sijaitseva Nessebyn kunta on ollut virallisesti Posion ystävyyskunta vuodesta 1997 lähtien. Noin tuhannen asukkaan Nesseby on Finnmarkin läänin kunnista pienin ja se kuuluu saamelaisten ydinalueeseen Norjassa. Elantonsa nessebyläiset saavat pääasiassa kalastuksesta, maanviljelyksestä ja poronhoidosta.

Posion ja Nessebyn ystävyyskuntatoiminta on alkuvaiheessaan keskittynyt lähinnä yhteistyöhön kuntien kulttuuri-, kirjasto- ja koulutoimien kesken. Ystävyyskuntasopimuksen mukaan toiminnan tavoitteena on luoda yhteistyöverkosto kuntien elinkeinoelämän ja hallinnon välillä. Yhteisöjen, seurojen ja muiden ryhmien yhteistyössä Posion ja Nessebyn kunnat voivat toimia välittäjinä.
 

Nessebyn kunnan kotisivut