Haku

Matkailijat ja mökkiläiset tärkeät asiakasryhmät yli puolelle kaikista posiolaisista yrityksistä

Matkailusta buustia pienyrittäjyyteen ja yhteistyöhön Posiolla -hankkeen yrityskyselyyn tuli määräaikaan mennessä 41 vastausta. Kyselyssä tiedusteltiin posiolaisilta yrityksiltä niiden tarpeista kehittää digitaalista myyntiä, markkinointia ja löydettävyyttä. Hankkeen tavoitteena on järjestää posiolaisille mikroyrityksille koulutuksia, joiden avulla yritysten palvelut löytyvät entistä paremmin Googlesta ja jotka auttavat yrityksiä lisäämään myyntiään. Koulutukset suunnitellaan kyselyn tulosten perusteella. Tulosten mukaan yrittäjillä on eniten tarvetta nettisivujen uusimiseen, Googlen palveluiden entistä parempaan käyttöön sekä somemarkkinoinnin lisäämiseen. Myös yhteismarkkinointia toivottiin.

Ensimmäisessä hankkeen yrittäjätilaisuudessa 27.3. klo 12-14 kerrotaan tulevista koulutuksista sekä haastatellaan RaksaMoilasen yrittäjää Miika Moilasta onnistuneista markkinointipanostuksista. Yrittäjä kertoo nettisivujen uusimisesta sekä siitä, miten hän sai kohdennetun mainonnan avulla lisää asiakkaita Posion ulkopuolelta. Tilaisuus pidetään kunnantalon valtuustosalissa. Hanke tarjoaa kaikille tilaisuuteen ilmoittautuneille yrittäjille ilmaisen lounaan.

Posiolaiset yritykset tarvitsevat asiakkaita Posion ulkopuolelta

Hankkeen kohderyhmänä on posiolaiset mikroyritykset eli yritykset, joiden vuosiliikevaihto on enintään 2 miljoonaa euroa tai taseen loppusumma on enintään 2 miljoonaa euroa, ja jotka työllistävät alle 10 henkilöä. Noin 90 prosenttia Posiolle rekisteröidyistä yrityksistä on mikroyrityksiä. Matkailusta buustia pienyrittäjyyteen ja yhteistyöhön Posiolla -hankkeen tavoitteena on, nimensä mukaisesti, auttaa yhä useampaa mikroyritystä hyötymään matkailusta. Matkailijoihin luetaan hankkeessa myös mökkiläiset, jotka tuovat paljon elinvoimaa Posiolle. Posiolle rekisteröityjä yrityksiä on 183. Näistä 100-110 yritykselle matkailijat ja mökkiläiset ovat olemassa oleva tai potentiaalinen asiakasryhmä. Arvio tehtiin tarkastelemalla yrityksiä toimialoittain Finderin yrityshakupalvelussa.

Hankkeen taustalla on posiolaisten yritysten tarve löytää asiakkaita muualta kuin Posiolta, koska paikallinen markkina ei välttämättä riitä takaamaan vähittäismyyntiä.

Hankkeen hallinnoi Posion matkailuyhdistys. Kyseisen yhdistyksen lisäksi toteutukseen osallistuvat myös Posion yrittäjäyhdistys ja Posion kunta.

Lisätietoja:

Projektikoordinaattori Marja Hannula

p. 040 5893 169, matkailuyhdistys at posio.fi

Viimeksi muokattu 22.3.2023