Haku

Tietoa eduskuntavaalien 2023 äänestyksestä Posiolla

Vuonna 2023 toimitettavien eduskuntavaalien vaalipäivä on sunnuntai 2.4.2023. Posion kunnassa toimii vaalipäivänä yksi äänestyspaikka, joka on kunnanvirasto osoitteessa Kirkkotie 1. Vaalipäivän äänestys aloitetaan klo 9 ja sitä jatketaan yhtä jaksoisesti klo 20 saakka.

Ennakkoäänestys on 22.3.–28.3.2023 ja siinä äänestyspaikkoja on useita.

Ennakkoäänestys

Eduskuntavaalien ennakkoäänestys toimitetaan 22.3.–28.3.2023 alla olevissa äänestyspaikoissa seuraavasti:

  • Kunnanvirasto (Kirkkotie 1) ma–pe klo 9–17 ja la–su klo 11–14
  • Kuloharju (Kuoliontie 1) ma 27.3.2023 klo 12–14

Ennakkoäänestys laitoksissa

Terveyskeskuksessa, Valmankodissa, Rantala-kodissa, Suvannossa, Valkamassa, Sotavammaisten tukiyhdistyksen tilassa (Sairaalantie 1) sekä Vanhustentalon rivitalojen kerhohuoneella tapahtuvasta ennakkoäänestyksestä ilmoitetaan ilmoitustaululla.

Kotiäänestys

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetun laissa tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen. Muu äänioikeutetun perheenjäsen ei voi äänestää kotiäänestyksen yhteydessä.

Kotiäänestys toimitetaan 22.3.–28.3.2023 äänestäjälle erikseen ilmoitettavana aikana.

Ilmoittautuminen keskusvaalilautakunnalle tiistaihin 21.3.2023 klo 16.00 mennessä, puh. 040 8012 208.

Henkilöllisyyden selvittäminen

Äänestäjä on velvollinen antamaan selvityksen henkilöllisyydestään. Äänestäjä voi todistaa henkilöllisyytensä voimassa olevalla poliisin antamalla henkilökortilla, passilla, kuvallisella Kela-kortilla tai ajokortilla. Jos äänestäjällä ei ole mitään henkilöllisyyden osoittavaa asiakirjaa, poliisi myöntää äänestystä varten väliaikaisen henkilökortin.

Viimeksi muokattu 8.3.2023