-21 °C
Haku
Soukkavaaran teollisuusalue sekä ympäristö, jossa näkyy järviä ja metsää. Soukkavaaran teollisuusalue sekä ympäristö, jossa näkyy järviä ja metsää.

Soukkavaaran teollisuusalue – tilaa uusille yrityksille Posiolla

Teollisuusalueelle kehitetään nyt uutta tulevaisuutta. Alueelle etsitään uusia yrittäjiä EU-rahoitteisen hankkeen avulla.

Soukkavaara on Posion kunnan omistama teollisuusalue, jonka kehitykseen etsitään nyt yhteistyökumppaneita. Tätä tarkoitusta varten Posion kunnan elinkeinopalvelut on toteuttanut esiselvityshankkeen (11/2019–2/2021). Hankkeen tavoitteena on selvittää, mitkä ovat konkreettisimmat vaihtoehdot kehittää Soukkavaaran teollisuusaluetta monitoimialaiseksi yrityspuistoksi. Hanke on tärkeä, sillä onnistunut kehitystyö tukee myös muiden alueen pk-yritysten toimintaedellytyksiä ja siten myös Posion kunnan elinvoimaisuutta.

Soukkavaaran teollisuusalueen juuri vapautuneet tuotantotilat ovat suuruudeltaan 8 500 m2. Tilat ovat olleet aiemmin mekaanisen puunjalostusteollisuuden käytössä. Siksi varustelu sopii tällaisenaan hyvin puunjalostusalan toimijalle, mutta se tarjoaa hyviä mahdollisuuksia myös kaivannaisteollisuudelle. Tilat ovat kuitenkin joustavasti muunneltavissa eri toimijoiden käyttöön, ja tilojen käytöstä tulevat kustannukset ovat edulliset.

Seuraava video havainnollistaa aluetta ja sen mahdollisuuksia:

Mitä Soukkavaara ja Posio tarjoavat yrityksille?

 • Erinomaiset tilamahdollisuudet
 • Edulliset tilakustannukset
 • Suomen parhaat investointi- ja kehittämistuet
 • Työvoimaa, rekrytointi- ja jatkokoulutuspalvelut
 • Elinkeinopalveluiden tuen yritystoiminnan kaikkiin vaiheisiin perustamisesta jatkokehittämiseen

Mitä Posion alue tarjoaa ihmisille?

 • Lapin kauneimman luonnon Pohjois-Suomen järvirikkaimmalla alueella
 • Tilaa, rauhaa ja väljyyttä asumiseen ja olemiseen
 • Erinomaiset harrastusmahdollisuudet ulkoilmassa

Soukkavaaran tilat ja varustelu

Alueen rakennukset ja tuotantotilat ovat pinta-alaltaan yhteensä noin 8 500 neliömetriä. Ne sijaitsevat kumpareen päällä, jota ympäröi kuiva mäntykangas. Piha-alueet on pääosin asfaltoitu.

Soukkavaaran teollisuusalue, jossa näkyy asfaltoitu piha sekä päärakennukset.

Tuotantorakennuksia on kaksi:

 • Suuri halli 7 670 m2 (vapaana noin 6 000 m2)
 • Pieni halli 248 m2 + 250 m2 katos

Lisäksi alueella on kuivaamo 269 m2 ja hakelämpölaitos.

Tuotantotilat on alun perin rakennettu mekaanisen puunjalostusteollisuuden käyttöön, mikä näkyy myös varustuksessa. Tiloista löytyy purupoistojärjestelmä, sammutusjärjestelmä ja paineilmajärjestelmä. Purunpoistojärjestelmä on kytketty hakelämpövoimalan varastoon, ja kaikki tilat on yhdistetty lämpöverkostoon.

Alla olevista materiaaleista voi tutustua tuotantotiloihin tarkemmin:

Suoraan yläsuunnasta kuvattu ilmakuva Soukkavaaran teollisuusalueesta

Ilmakuva havainnollistaa alueen tiloja ja ympäristöä. Teollisuusalue on mäntymetsän välittömässä läheisyydessä. Alueen piha-alue on pääosin asfaltoitu ja reuna-alueet rajattu sorapinnalla.

Soukkavaaran teollisuusalueen sijainti

Soukkavaaran sijainti avaa mahdollisuuksia moneen suuntaan Suomesta maailmalle.

 • Soukkavaaran teollisuusalue sijaitsee kantatien 81 varrella Posion keskustaajamasta kolme kilometriä Kuusamon suuntaan.
 • Valtatie 5 avautuu Kuusamon suunnassa alle 50 km päässä ja Valtatie 4 Rovaniemen suunnassa alle 130 km päässä.
 • Lähimmät rautatieasemat sijaitsevat Kemijärvellä ja Rovaniemellä.
 • Rovaniemen ja Kuusamon lentokentät mahdollistavat yhteydet Pohjolasta maailmalle.
 • Perämeren syväsatamat Kemissä ja Oulussa yhdistävät koko pohjoisen Skandinavian Eurooppaan ja valtamerten yli.
 • Rajanylityspaikat Venäjälle sijaitsevat Kuusamossa ja Sallassa.

Teollisuusyhteistyö alueella

Soukkavaaran teollisuusalueella on vuosikymmeniä toiminut puunjalostusteollisuutta. Posiolla, Itä-Lapissa ja Koillismaalla metsätalouden arvoverkostoilla on pitkät perinteet. Pohjoisessa hitaasti kasvanutta ja korkealaatuista raakapuuta on hyvin saatavilla. Lähialueella toimii kaksi merkittävää sahatavarayhtiötä: Pölkky Oy Kuusamossa ja Keitele Group Kemijärvellä. Logistiikkaketjun alkupää on tehokas ja lähellä. Kuusamon puuklusteri ja koko Pohjois-Suomen puunjalostusteollisuus tarjoavat erinomaiset mahdollisuudet kumppanuuksille.

Soukkavaaran teollisuusalueen toinen pääty, jossa näkyy alue kokonaisuudessaan yläviistosta.

Investointi- ja kehittämistukea tarjolla

Kunnan elinkeinopalvelut tukevat yrityksiä kaikissa toiminnan vaiheissa. Yrittäjille on saatavilla Suomen parhaat investointi- ja kehittämistuet (Tukialue I). Posion kunnan elinkeinotiimi on pienten kuntien sarjassa poikkeuksellisen vahva. Tiimin osaaminen on monipuolista ja laaja-alaista, ja verkostot ovat kattavat. Palvelut räätälöidään kaikkiin tilanteisiin sopiviksi.

Tukea voi saada esimerkiksi seuraaviin yrityksen elinkaaren vaiheisiin:

 • perustamistuki: max 35 000 €
 • investointituet koneisiin, laitteisiin, tiloihin: max 35 %
 • kehittämistuki yrityksen liiketoiminnan kehittämiseen: max 50 % (tuotteet, menetelmät, prosessit, osaaminen,kansainvälistyminen, esimerkiksi uusien markkinoiden hakeminen, kv-messut, asiantuntijapalvelut, avainhenkilön palkkaus)

Työvoimaa on saatavilla Posiolla ja lähialueilla varsin hyvin. Teollinen tuotanto on asukkaille tuttua, ja työvoima on siihen sitoututunutta. Nuoremmat ikäluokat tuntevat vetoa synnyinseutuihinsa, minkä vuoksi myös paluumuuttohalukkuus on korkea. Lapin TE-toimiston työnantajapalvelut tarjoaa joustavasti räätälöityjä rekrytointi- ja työvoimakoulutuspalveluita.

Euroopan unionin logo, jonka alla lukee "Euroopan aluekehitysrahasto ja Euroopan sosiaalirahasto".

Logo, jossa lukee: Vipuvoimaa EU:lta 2014–2020.

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää!

Veli-Matti Ruotsalainen

Elinkeinopäällikkö, Posion kunnan elinkeinopalvelut

Soita: 040 801 2205

Viesti:


Viimeksi muokattu 8.2.2021