12 °C
Haku

Jumiskon vesivoimalaitoksen peruskunnostus on meneillään

PVO-Vesivoiman Jumiskon vesivoimalaitoksen peruskunnostus on meneillään. Peruskunnostus varmistaa voimalaitoksen kykyä tuottaa säätösähköä.

Jumiskon vesivoimalaitoksen peruskunnostuksessa korvataan 1950-luvulta peräisin oleva voimalaitoksen turbiini kokonaan uudella sekä vaihdetaan käyttöikänsä päähän tulleet sähkö- ja automaatiojärjestelmät moderneihin järjestelmiin. Lisäksi huolletaan voimalaitoksen generaattori.

Peruskunnostus on osa Pohjolan Voiman systemaattista voimalaitosten peruskunnostusohjelmaa. Peruskunnostuksella ei ole vaikutusta säännöstelyn nykyisiin lupaehtoihin eikä voimalaitoksen käyttöön. Peruskunnostuksessa ei laajenneta tunneleita eikä kanavia. Voimalaitoksen läpi virtaa sama vesimäärä kuin ennenkin.

Meneillään olevassa Lapin ELY-keskuksen koordinoimassa Jumiskon säännöstelyjen kehittämishankkeessa pohditaan yhdessä säännöstelylle suosituksia, joilla luonnon ekologia ja virkistyskäyttö pystytään ottamaan entistä paremmin huomioon.

Voimalaitos uudelleen käyttöön kesäkuun lopulla

Työt voimalaitoksella ovat alkaneet suunnitellusti maaliskuun puolivälissä. Voimalaitos otetaan uudelleen käyttöön kesäkuun lopulla. Työt ovat nyt alkaneet purkutöillä, varsinaiset asennustyöt alkavat huhtikuussa ja voimalaitos kytketään takaisin verkkoon kesäkuun lopulla. Yhteensä töissä on noin 20 henkeä.

Peruskunnostuksen työmaalla on kiinnitetty erityistä huomiota koronaturvallisuuteen. Työmaalla noudatetaan hyvin huolellisia turvatoimia ja voimassa olevia ohjeistuksia. Kaikki työmaalle tulevat testataan ja työmaalla on erityisjärjestelyjä koronatartuntojen ehkäisemiseksi.

Itse voimalaitoksen korjaustyöt eivät näy voimalaitoksen ulkopuolelle, sillä voimalaitos sijaitsee syvällä kallion sisällä, jonne vesi johdetaan tunnelia pitkin. Töiden yhteydessä puhdistetaan ja korjataan tunnelin suuaukkoja sekä säännöstelypatojen rakenteita.

Säännöstely suunnitellaan töiden aikana tarkasti

Peruskunnostuksen aikana säännöstelyssä noudatetaan normaaleja lupaehtoja. Säännöstelyjärvien vedenpintaa laskettiin tavanomaista aiemmin, jotta kevättulvat mahtuvat täyttämään järvet, eikä suurin ohijuoksutuksiin jouduttaisi. Mahdolliset ohijuoksutukset tullaan tekemään Nolimojärven kautta Jumiskonjokeen.

Virkistyskäyttö on otettu remontin suunnittelussa huomioon. Tavoitteena on, että alkukesällä veden pinta järvissä on virkistyskäytön kannalta sopivalla korkeudella. Vedenkorkeuksia ja virtaamia seurataan ja säännöstely suunnitellaan kevään aikana tarkasti.

Lisätietoja
peruskunnostuksesta antaa Juha Kähkölä, kehityspäällikkö, PVO-Vesivoima Oy,
puh 050 303 8622, juha.kahkola@pvo.fi,

säännöstelystä sekä ympäristöstä Aaro Horsma, ympäristöpäällikkö, PVO-Vesivoima Oy,
puh. 050 303 8661, aaro.horsma@pvo.fi

Viimeksi muokattu 16.4.2021