14 °C
Haku

Kuntavaalit ovat käynnissä – äänestä ennakkoon 8.6. mennessä tai vaalipäivänä 13.6.

Vaikuta Posion tulevaisuuteen ja äänestä kuntavaaleissa! Vuoden 2021 kuntavaalien vaalipäivä on 13.6.2021. Ennakkoäänestys kotimaassa on 26.5.-8.6.2021. Valittavien valtuustojen toimikausi alkaa 1.8.2021.

Posion ehdokaslistan löydät täältä. Posion kunnassa valitaan 17 valtuutettua ja heille lainmukainen määrä varavaltuutettuja.

Vaalipäivän äänestys

Kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 13.6.2021 klo 9-20. Äänestyspaikkana toimii Posion kunnanvirasto, Kirkkotie 1, 97900 Posio.

Ennakkoäänestys 

Kuntavaalien ennakkoäänestys toimitetaan 26.5.-8.6.2021 alla olevissa äänestyspaikoissa seuraavasti: 

  • Kunnanvirasto (Kirkkotie 1) ma-pe klo 9.00 – 17.00, la-su klo 12.00 – 15.00 
  • Kuloharju (Kuoliontie 1) ti 1.6. klo 12.00 – 14.00.

Kotiäänestys 

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen.  

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetun laissa tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen. Muu äänioikeutetun perheenjäsen ei voi äänestää kotiäänestyksen yhteydessä. 

Kotiäänestys toimitetaan 26.5.-8.6.2021 äänestäjälle erikseen ilmoitettavana aikana. Ilmoittautuminen keskusvaalilautakunnalle 1.6.2021 klo 16.00 mennessä, puh. 040 8012 208.

Henkilöllisyyden selvittäminen 

Äänestäjä on velvollinen antamaan selvityksen henkilöllisyydestään. Äänestäjä voi todistaa henkilöllisyytensä voimassa olevalla poliisin antamalla henkilökortilla, passilla, kuvallisella Kela-kortilla tai ajokortilla. Jos äänestäjällä ei ole mitään henkilöllisyyden osoittavaa asiakirjaa, poliisi myöntää äänestystä varten väliaikaisen henkilökortin.

Viimeksi muokattu 31.5.2021