Haku

Henkilökohtainen apu vaikeavammaisille

Henkilökohtaista apua järjestetään vaikeavammaiselle, joka sairauden johdosta tarvitsee toistuvasti toisen henkilön apua selviytyäkseen toimistaan.

Tällä sivulla

Kuvaus

Henkilökohtaista apua myönnetään vammaispalvelulain nojalla sellaisille vaikeavammaisille henkilöille, jotka tarvitsevat pitkäaikaisen tai etenevän vamman, sairauden johdosta jatkuvaa toisen henkilön apua suoriutuakseen tavanomaisista elämäntoiminnoista. Henkilökohtainen apu on toisen henkilön antamaa apua kotona ja kodin ulkopuolella, työssä ja opiskelussa, harrastuksissa, yhteiskunnallisessa osallistumisessa ja sosiaalisessa vuorovaikutuksessa.

Ota yhteyttä Posion kunnan sosiaalipalveluihin.

Palvelu on maksuton.

Henkilökohtaista apua järjestettäessä vaikeavammaisena pidetään henkilöä, joka tarvitsee pitkäaikaisen tai etenevän vamman tai sairauden johdosta jatkuvaa toisen henkilön apua. Apua saa voidakseen suoriutua päivittäisissä toimissa, työssä ja opiskelussa, harrastuksissa, yhteiskunnallisessa osallistumisessa tai sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisessä.

Palvelusta vastaa

Coronaria Oy

Viimeksi muokattu 4.1.2021

Vammaispalvelu palveluesimies

Vammaispalvelut

Puhelinnumerot

Puhelin: +358 408307603

Maksullisuus: Maksullinen numero