11 °C
Haku

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Tavoitteena on kuntalaisten laaja-alainen hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn tukeminen, syrjäytymisen ehkäisy ja osallisuuden vahvistaminen

Tällä sivulla

Kuvaus

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (hyte) toiminta on laaja-alaista kaikkia hallinnonaloja ja yhteistyöverkostoja ja väestöä velvoittavaa terveyteen ja hyvinvointiin sekä niiden taustatekijöihin vaikuttamista. Toiminnan tarkoituksen on kuntalaisena myös sinun osallisuuden-, aktiivisuuden ja yhteisöllisyyden mahdollistaminen ja lisääminen. Verkoston yhteistyöllä luomme mahdollisuuksia edistää hyvinvointia ja terveyttä järjestämällä yhteisöllistä hyte -toimintaa, kuulemme toiveitasi toiminnan kehittämiseksi sekä toimimme yhteistyössä järjestöjen ja yhdistysten kanssa. Hyte -työ on suunnitelmallista voimavarojen kohdentamista. Tavoitteena on mahdollistaa sinulle aktiivinen arki, terveyttäsi ja hyvinvointiasi edistetään ja että sinulla on mahdollisuus elinikäiseen oppimiseen ja kehittymiseen erilaisten ryhmä-, tapahtuma- ja asiantuntijaluentotoiminnan kautta. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimenpiteillä ja niihin osallistumalla kavennat: - väestöryhmien välisiä hyvinvointi- ja terveyseroja - ylläpidät ja parannat hyvinvointia, terveyttä, osallisuutta ja työ- ja toimintakykyä - vahvistetaan mielenterveyttä - ehkäiset sairauksia, tapaturmia, syrjäytymistä ja osattomuutta

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimenpiteet ja tavoitteet sekä vastuutahot löydät laajasta hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnitelmasta sekä lasten ja nuorten sekä ikäihmisten hyvinvointisuunnitelmasta sekä ehkäisevän päihdetyön strategia asiakirjasta. Jos haluat olla vaikuttamassa hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen, osallistu järjestöjen ja kunnan järjestämiin hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen liittyviin tapahtumiin, työpajoihin ja tilaisuuksiin.

Palvelu on maksuton.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on tarkoitettu laaja-alaisesti kunnan eri hallinnonaloille, yhteistyöverkostoille ja palveluntuottajille ja yksilöille. Toiminta kohdistetaan väestöön, yhteisöihin ja elinympäristöön. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (Hyte) avainalueen muodostavat: lasten ja nuorten, perheiden, ikäihmisten ja työikäisten hyvinvoinnin edistäminen, sekä ehkäisevä päihdetyö sekä turvallisuuden sekä osallisuuden edistäminen.

Palvelusta vastaa

Posion kunta

Viimeksi muokattu 17.12.2020