2 °C
Haku

Kotipalvelu ja kotipalvelun tukipalvelut

Kotipalvelu on hoivaa ja huolenpitoa, asukkaan tukemista arjessa ja hänen oman toimintakykynsä vahvistamista. Palveluun voi sisältyä tukipalveluita.

Tällä sivulla

Kuvaus

Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon palveluilla tuetaan kotona selviytymistä. Kotipalveluja voivat saada ikäihmiset, vammaiset ja sairaat selviytyäkseen arkipäivän askareista ja henkilökohtaisista toiminnoista kuten hygienian hoitamisesta. Kotipalvelun työntekijät seuraavat myös asiakkaan vointia ja neuvovat palveluihin liittyvissä asioissa asiakkaita ja omaisia. Ennen kotihoidon palveluiden myöntämistä tehdään palvelutarpeen arviointi, jossa arvioidaan asiakkaan palvelun tarvetta ja toimintakykyä kokonaisvaltaisesti asiakkaan omat voimavarat huomioiden. Palveluiden myöntäminen perustuu palvelutarpeen arviointiin. Jos asiakkaalla ei ole säännöllisen kotihoidon tarvetta, hänen kotona pärjäämistään voidaan tukea tukipalveluiden avulla. Tukipalveluita ovat ateria-ja turvapuhelinpalvelut, vaatehuolto, päivätoiminta sekä asiointi- ja saattoapu.

Kotihoitoa voi hakea kirjallisesti tai ottamalla yhteyttä kotihoitopalveluiden esimieheen tai palveluohjaajaan tai sosiaalityöntekijään asiakas itse tai avun tarpeessa olevan henkilön omainen/läheinen tai muu henkilö ollessaan huolissaan ihmisen kotona pärjäämisestä.

Palvelu on maksullinen.

Palvelusta vastaa

Coronaria Oy

Viimeksi muokattu 4.1.2021