Haku

Liikkumista tukevat palvelut, shl mukainen kuljetuspalvelu

Kuljetuspalvelua järjestetään sosiaalihuoltolain nojalla henkilöille, joilla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja julkisten kulkuneuvojen käytössä

Tällä sivulla

Kuvaus

Liikkumista tukevat palvelut mahdollistavat hakijan kotona asumisen, edistävät toimintakykyä, selviytymistä ja sosiaalista vuorovaikutusta. Sosiaalihuoltolain mukaan esteetön ja toimiva julkinen joukkoliikenne mukaan lukien kutsu- ja palveluliikenne on ensisijainen tapa järjestää kaikille soveltuva liikkuminen. Liikkumista tukevia palveluja järjestetään henkilöille, jotka eivät kykene itsenäisesti käyttämään julkisia liikennevälineitä sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen toimintakykyä alentavan syyn takia. Myös ne jotka tarvitsevat palvelua asioimisen tai muun jokapäiväiseen elämään kuuluvan tarpeen vuoksi. Sosiaalihuoltolain mukaan liikkumisen tukea voidaan järjestää seuraavilla toteuttamis-tavoilla tai niiden yhdistelmillä: 1) julkisten liikennevälineiden käytön ohjauksella ja ohjatulla harjoittelulla 2) saattajapalveluna 3) ryhmäkuljetuksina 4) korvaamalla taksilla, invataksilla tai muulla vastaavalla ajoneuvolla tapahtuvasta kuljetuksesta aiheutuvat kohtuulliset kustannukset 5) muulla soveltuvalla tavalla. Yksilöllisiä kuljetuspalveluja ei järjestetä henkilölle, joka on oikeutettu kuljetuksiin tai niiden kustannusten korvaamiseen muun lain nojalla.

Lataa PDF lomake: kuljetuspalveluhakemus

Ota yhteyttä Posion kunnan sosiaalipalveluihin.

Palvelu on maksullinen.

Sosiaalihuoltolain mukainen liikkumista tukeva palvelupäätös tehdään asiakkaan hakemuksen, sosiaali- tai terveydenhuollon ammattilaisen tekemän toimintakyvyn arvioinnin ja palvelutarpeen selvittämisen perusteella. Asiakkaan tulot ja varallisuus vaikuttavat päätöksen tekoon. Palvelussa on linja-autotaksan mukainen omavastuuosuus.

Palvelusta vastaa

Coronaria Oy

Viimeksi muokattu 14.7.2022

Palveluohjaaja

Palvelutarpeenarviointi.

Puhelinnumerot

Puhelin: +358 408012377

Lisätiedot: Palveluohjaaja, Posion kunta

Maksullisuus: Maksullinen numero

Aukiolotiedot

Normaalit aukioloajat

Maanantai

09:00 - 15:00

Tiistai

09:00 - 15:00

Keskiviikko

09:00 - 15:00

Torstai

09:00 - 15:00

Perjantai

09:00 - 15:00